Inspector Sudor: Caracterizare și Trăsături

LowRiskSuccess avatar
LowRiskSuccess
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Inspectorul Sudor este un personaj real și nu fictiv.

False

Inspectorul Sudor își rezolvă cazurile prin calcul și deducție logică.

False

Romanul 'The Case of the Gilded Fly' (1944) este ultima apariție a inspectorului Sudor.

False

Inspectorul Sudor are un asistent numit Sergentul Millican.

True

Inspectorul Sudor este un personaj serios și nu are umor.

False

Romanul 'The Glimpses of the Moon' (1977) este prima apariție a inspectorului Sudor.

False

Study Notes

Inspector Sudor

Inspector Sudor is a fictional character and the main protagonist in a series of mystery novels by American author Edmund Crispin.

Character Profile

 • Inspector Sudor is a detective with the Oxfordshire Police
 • He is a witty, clever, and enthusiastic detective
 • Loves music, literature, and good food
 • Often gets distracted by his interests, leading to comedic moments

Characteristics

 • Brilliant detective skills, often solving cases through intuitive leaps
 • Has a tendency to get involved in complex, bizarre cases
 • Works with his trusty sidekick, Sergeant Millican

Novels Featuring Inspector Sudor

 1. The Case of the Gilded Fly (1944) - first appearance of Inspector Sudor
 2. The Moving Toyshop (1946) - considered one of Crispin's best works
 3. The Long Divorce (1951) - Sudor investigates a series of strange events in a small village
 4. Frequent Hearses (1950) - Sudor investigates a murder at a film studio
 5. The Glimpses of the Moon (1977) - last appearance of Inspector Sudor

Themes and Style

 • Blends humor, wit, and clever plotting
 • Often features academic and literary references
 • Inspector Sudor's cases often involve the world of academia, literature, and the arts

Inspectorul Sudor

 • Inspectorul Sudor este un personaj fictiv și protagonistul principal într-o serie de romane de mister ale autorului american Edmund Crispin.

Profilul personajului

 • Inspectorul Sudor este un detectiv al poliției din Oxfordshire.
 • Este un detectiv inteligent, îndrăzneț și încântător de literatură, muzică și mâncare bună.
 • Adesea, se lasă distrat de interesele sale, ceea ce conduce la momente comice.

Caracteristici

 • Are abilități detectivescce excelente, rezolvând cazuri prin salturi intuitive.
 • Are tendința de a se implica în cazuri complexe și bizare.
 • Își îndeplinește misiunile alături de ajutorul său de încredere, Sergentul Millican.

Romane cu Inspectorul Sudor

 • Cazul muștei aurite (1944) - prima apariție a Inspectorului Sudor.
 • Magazinul jucăriilor mobile (1946) - considerată una dintre cele mai bune opere ale lui Crispin.
 • Divorțul lung (1951) - Sudor investighează o serie de evenimente ciudate într-un sat mic.
 • Aurolace frecvente (1950) - Sudor investighează un omor la un studio de film.
 • Glimpsele lunii (1977) - ultima apariție a Inspectorului Sudor.

Temă și stil

 • Îmbină umor, agerime și intrigă inteligentă.
 • Adesea, prezintă referințe academice și literare.
 • Cazurile Inspectorului Sudor implică adesea lumea academică, literară și artistică.

Inspectorul Sudor este personajul principal în seria de romane de mister de autorul american Edmund Crispin. El este un detectiv cu abilități exceptionale și o personalitate încântătoare.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser