Elma mı

TrustworthyWetland avatar
TrustworthyWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Elma, armudun kafasına sandalye geçirir mi?

False

Muz da karşılaşmaya girecek mi?

True

Armut, elmayı siker mi?

False

Armut mevsimsel olarak daha sınırlı bir meyvedir.

True

Elmanın sert gövdesini yemek için keçi olmak gerekir mi?

False

Study Notes

Elma vs Armut Karşılaştırması

 • Elma ve armut arasında bir karşılaştırma yapılıyor.
 • Yazar, ayvanın beklenmedik bir anda elma ya da armuta saldırmasını beklediğini ifade ediyor.
 • Muzun da karşılaşmaya katılmasını bekliyor.
 • Yazar, armutun elmayı siker bile dediği bir ifade kullanıyor.
 • Elmanın her mevsim bulunabileceğini, ancak armutun öyle olmadığını belirtiyor.
 • Armudun sapının bile yenilebileceğini söylüyor.
 • Elmanın sert gövdesini yemek için keçi olmak gerektiğini ifade ediyor.
 • Yazar, elma ve armudu toplamanın ve karşılaştırmanın mümkün olmadığını düşünüyor.
 • Elma ve armudun ortak noktalarının olduğunu belirtiyor.
 • Tuvalet pompası ve kızıl gergedan örneğini vererek, elma ve armudun karşılaştırılamaz olduğunu savunuyor.
 • Elmanın suyunun üretiminin kolay ve ucuz olduğunu, bu nedenle karışık meyve sularında sıkça kullanıldığını ifade ediyor.
 • Armut suyunun ise tek başına bulunmadığını belirtiyor.

Elma mı, armut mu? Bu eğlenceli quiz ile hangi meyveyi tercih ettiğinizi ortaya çıkarın. Elmanın sert gövdesine mi yoksa armudun lezzetine mi daha çok hayran kalıyorsunuz? Ayvanın da işin içine girmesiyle beklenmedik bir karşılaşma sizi bekliyor!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Fruit Tree Cultivation Quiz
30 questions

Fruit Tree Cultivation Quiz

StylizedChrysocolla avatar
StylizedChrysocolla
Fruit Farming Quiz
4 questions

Fruit Farming Quiz

FeasibleAgate avatar
FeasibleAgate
Determining Dryness of Fruit
18 questions
Fruit Juices and Syrups
40 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser