El Filibusterismo Buod
12 Questions
2 Views
3.6 Stars

El Filibusterismo Buod

Test your knowledge on the summary of a scene from the Philippine novel 'El Filibusterismo' by Jose Rizal. Answer questions about the dialogue between Padre Sibyla and Padre Camorra regarding complaints from tenants and Indios seeking forgiveness.

Created by
@PlentifulStatistics

Questions and Answers

Ang mga nangungupahan sa aming mga ______ ay nag-uumpisa nang magreklamo.

biyenes

At kailangan ninyong malaman na ang mga Indiyo ay nagsisimula nang madismaya sa mga ______ at humihingi ng tawad sa taripa.

bayarin

Huwag na! Tama na ang pagdaing ninyo, kung hindi ay mananangis ako,

masayang

Gusto na nila ngayong banggitin ko ang mga halaga, ang mga halagang itinakda ng arsobispong si Don Basilio ______.

<p>Sancho</p> Signup and view all the answers

Bakit naman kailangang maging mas mababa pa sa halaga ng isang manok ang presyo ng isang ______?

<p>binyag</p> Signup and view all the answers

Simoun: "Nakakita na ako ng napakaraming ilog at tanawin kaya interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ng mga ______."

<p>alamat</p> Signup and view all the answers

Nariyan ang alamat ng Malapad-na-Bato, isang batong itinuturing na sagrado bago pa man dumating ang mga Kastila dahil tahanan daw ito ng mga ______.

<p>espiritu</p> Signup and view all the answers

Mula sa pinakatuktok ng bato ay madali nilang nahaharang ang kaawa-awang mamamangka na kinakailangang makipaglaban sa mabilis na agos at sa mga ______.

<p>tao</p> Signup and view all the answers

Pagkatapos, nang mapabulaanan ang mga haka-haka ay nawala ang kabanalan ng bato kaya ginawa itong kanlungan ng mga ______ at bandido.

<p>tulisan</p> Signup and view all the answers

Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang kuwento tungkol sa mga tumataob na bangka; at kung sa aking pagtaob ay hindi ko ginamit ang lahat ng aking anim na pandama ay madadaluhong ako sa ______ ng bato.

<p>gilid</p> Signup and view all the answers

Mayroon pang isang alamat, ang tungkol sa kuweba ni Doña Geronima na maaaring ilahad sa atin ni Padre ______.

<p>Florentino</p> Signup and view all the answers

Isang araw ay nabalitaan na lamang niya na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang ______.

<p>minamahal</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser