Ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal
12 Questions
1 Views
3.6 Stars

Ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal

Test your knowledge about the novel 'El Filibusterismo,' the second literary masterpiece written by the national hero of the Philippines, Dr. Jose Rizal. Discover facts about the author, the context of the novel, and the historical events surrounding its publication.

Created by
@SeamlessCouplet

Questions and Answers

Kailan natapos ni Rizal ang pagsusulat sa El Filibusterismo?

Marso 29, 1891

Ano ang ginawa ni Rizal nang kinapos siya ng panustos habang isinusulat ang El Filibusterismo?

Naghigpit ng sinturon

Saan ipinadala ni Rizal ang manuskrito ng El Filibusterismo para mailimbag?

Ghent, Belgium

Sino ang mayamang kaibigang tumulong sa pagpapatuloy ng paglilimbag ng nobelang El Filibusterismo?

<p>Valentin Vontura</p> Signup and view all the answers

Anong taon dumating si Valentin Vontura upang magastos ang paglilimbag ng nobelang El Filibusterismo?

<p>1891</p> Signup and view all the answers

Ano ang pinapugay ni Rizal sa kanyang nobelang El Fili?

<p>Tatlong paring martir</p> Signup and view all the answers

Kailan unang lumabas ang nobelang Noli Me Tangere ni Rizal?

<p>Marso 1887</p> Signup and view all the answers

Ano ang ibig sabihin ng Filibustero para kay Rizal?

<p>Batayan sa pagbuo ng pamagat ng El Filibusterismo</p> Signup and view all the answers

Ano ang naging papel ni Valentin Ventura sa paglilimbag ng El Filibusterismo?

<p>Tumulong sa gastusin para mailimbag ang nobela</p> Signup and view all the answers

Ano ang naging hadlang sa konsentrasyon ni Rizal sa pagsusulat ng El Filibusterismo?

<p>Personal na buhay at relasyon</p> Signup and view all the answers

Ano ang ginawa ni Rizal nang kinapos siya ng panustos habang isinusulat ang El Filibusterismo?

<p>Naghigpit ng sinturon at nagtipid</p> Signup and view all the answers

Saan isinulat ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo?

<p>London</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser