HFST 5:Werking met 1:50 000 topografiese kaarte
40 Questions
0 Views
3.7 Stars

HFST 5:Werking met 1:50 000 topografiese kaarte

Created by
@RaptOganesson

Questions and Answers

Wat is die doel van kontourlyne op topografiese kaarte?

Om die hoogte en vorm van die terrein voor te stel

Wat dui dit aan as die kontourlyne naby aan mekaar is op 'n topografiese kaart?

Dit dui op 'n steil helling

Wat verteenwoordig 'n dwarsdeursnit op 'n topografiese kaart?

Die hoogteprofieel van die terrein

Wat is nodig om 'n dwarsdeursnit te konstrueer?

<p>Kies 'n lyn oor die kaart en plot hoogtes op verskillende punte langs hierdie lyn</p> Signup and view all the answers

Watter skaal topografiese kaarte gebruik 'n 20 m interval vir kontourlyne?

<p>1:50,000 skaal kaarte</p> Signup and view all the answers

'n Groot afstand tussen kontourlyne dui op watter soort helling?

<p>'n Sagte helling</p> Signup and view all the answers

'n Kruisdeursnit help om die topografie in hoeveel dimensies te visualiseer?

<p>Drie dimensies</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van vertikale oordrywing in dwarsdoorsnitte?

<p>Om terrein kenmerke meer sigbaar te maak</p> Signup and view all the answers

Hoe word die vertikale oordrywing bereken?

<p>Deur die vertikale as se skaal te deel deur die horisontale as se skaal</p> Signup and view all the answers

Wat is intersigbaarheid in geografie?

<p>Die vermoë om van punt tot punt oor terrein te sien sonder belemmerings</p> Signup and view all the answers

Hoe word intersigbaarheid bepaal?

<p>Deur siglyne tussen punte te teken en te sien of dit met enige terrein kenmerk kruis</p> Signup and view all the answers

Wat is die definisie van gradient in geografie?

<p>Die steilheid van 'n helling gemete as 'n verhouding</p> Signup and view all the answers

Hoe kan gradient gekalkuleer word?

<p>Deur die vertikale verskil in hoogte tussen twee punte te deel deur die horisontale afstand tussen hulle</p> Signup and view all the answers

'n Gradient van 1:30 dui daarop dat ...

<p>Vir elke 30 meter horisontaal, is daar 'n 1 meter vertikale styging</p> Signup and view all the answers

'n Geograaf of ingenieur kan gradient gebruik om ...

<p>'n Begrip te hê van hoe steil 'n helling is</p> Signup and view all the answers

Wat verteenwoordig kontourlyne op topografiese kaarte?

<p>Veranderinge in hoogte bo seevlak</p> Signup and view all the answers

Wat dui 'n nabyheid van kontourlyne op 'n topografiese kaart gewoonlik aan?

<p>Steil helling</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van 'n kruisdeursnit van 'n landskap?

<p>Vertikale oorsig van die terrein bied</p> Signup and view all the answers

Wat word gedoen om 'n kruisdeursnit te konstrueer?

<p>Elevasie op verskeie punte langs 'n lyn plot</p> Signup and view all the answers

Watter tipe helling dui kontourlyne wat ver uitmekaar is normaalweg aan?

<p>Gelykmatige helling</p> Signup and view all the answers

Hoe help kontourlyne om landskapvorme soos valleie en plateaus te verstaan?

<p>'n Visuele weergawe bied van die landskap vorms</p> Signup and view all the answers

Wat dui 'n groot interval tussen kontourlyne op 'n topografiese kaart aan?

<p>'n Gelykmatige terrein</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van vertikale oordrywing in dwarsdeursnitte?

<p>Om klein terrein kenmerke meer sigbaar te maak</p> Signup and view all the answers

Hoe word Gradient bereken?

<p>Deur die vertikale afstand te deel deur die horisontale afstand</p> Signup and view all the answers

Wat is Intersigbaarheid in geografie?

<p>Die mate van zigbaarheid in 'n streek</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van kontourlyne op topografiese kaarte?

<p>Om hoogte-inligting oor terrein visueel weer te gee</p> Signup and view all the answers

'n Gradient van 1:30 dui daarop dat ...

<p>'n Baie sagte helling bestaan</p> Signup and view all the answers

'n Kruisdeursnit help om die topografie in hoeveel dimensies te visualiseer?

<p>Twee dimensies</p> Signup and view all the answers

Wat verteenwoordig kontourlyne op topografiese kaarte?

<p>Punte van gelyke hoogte bo seevlak</p> Signup and view all the answers

Wat dui dit aan as die kontourlyne naby aan mekaar is op 'n topografiese kaart?

<p>Steil helling</p> Signup and view all the answers

Wat beteken 'n groot interval tussen kontourlyne op 'n topografiese kaart?

<p>Gelykmatige helling</p> Signup and view all the answers

Hoe kan 'n kruisdeursnit van 'n landskap help met die interpretasie van topografie?

<p>Dit bied 'n 3D siening van die hoogteprofiel</p> Signup and view all the answers

Hoe kan 'n geograaf of ingenieur gradient gebruik?

<p>Om hellingsteiltes te bereken</p> Signup and view all the answers

Wat word bedoel met 'vertikale oordrywing' in dwarsdeursnitte?

<p>'n Grafiese voorstelling van veranderinge in hoogte oor 'n lyn</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van vertikale oordrywing in dwarsdeursnitte?

<p>Om klein kenmerke meer sigbaar te maak</p> Signup and view all the answers

Wat is die ratio wat die gradiënt meet?

<p>Verhouding van vertikale verandering tot horisontale afstand</p> Signup and view all the answers

Wat word geassesseer deur die term 'Intersigbaarheid'?

<p>Die visuele sigbaarheid tussen twee punt oor terrein sonder hindernisse</p> Signup and view all the answers

Hoe word die gradiënt bereken?

<p>Deur die horisontale verskil te deel deur die vertikale afstand</p> Signup and view all the answers

'n Kruisdeursnit help om landskapvorme in hoeveel dimensies te visualiseer?

<p>Drie dimensies</p> Signup and view all the answers

'n Gradient van 1:30 dui daarop dat ...

<p>'n Vertikale verandering van 1 eenheid oor 'n horisontale afstand van 30 eenhede</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser