Chestionar despre nevoile de instruire
11 Questions
1 Views
3.3 Stars

Chestionar despre nevoile de instruire

Aflați mai multe despre cum să identificați nevoile de instruire cu ajutorul unui chestionar care acoperă aspecte precum cunoștințele, abilitățile actuale, așteptările individuale, provocările întâmpinate și preferințele de învățare. Un instrument util pentru planificarea și implementarea programelor de formare.

Created by
@LucrativeCatharsis

Questions and Answers

Ce tip de informații ar putea fi relevante pentru a fi incluse într-un chestionar referitor la nevoile de instruire?

Provocările personale ale participanților

Care este unul dintre aspectele pe care le-ar putea include un chestionar pentru a identifica nevoile de instruire?

Cunoștințele și abilitățile actuale ale participanților

Care dintre următoarele nu ar fi un aspect relevant pentru a fi inclus într-un chestionar despre nevoile de instruire?

Tipul de mașină preferat al participanților

Ce ar putea furniza informații valoroase pentru a contura un program de instruire eficient?

<p>Provocările întâmpinate de participanți în îndeplinirea anumitor sarcini</p> Signup and view all the answers

De ce este important să se includă așteptările și obiectivele individuale ale participanților într-un chestionar despre nevoile de instruire?

<p>Pentru a personaliza instruirea conform nevoilor fiecărui participant</p> Signup and view all the answers

Care este rolul întrebărilor legate de lacunele de cunoștințe într-un chestionar pentru identificarea nevoilor de instruire?

<p>Să ajute la identificarea zonelor care necesită o mai bună înțelegere sau dezvoltare</p> Signup and view all the answers

Ce tip de întrebări ar putea fi utilizate pentru a evalua obiectivele personale ale participanților într-un chestionar despre nevoile de instruire?

<p>Întrebări despre așteptările față de conținutul instruirii</p> Signup and view all the answers

De ce ar putea fi relevante întrebările despre stilurile de învățare în cadrul unui chestionar despre nevoile de instruire?

<p>Pentru a identifica modul preferat de învățare al participanților</p> Signup and view all the answers

Ce aspect ar putea fi scos în evidență prin intermediul întrebărilor legate de provocările și obstacolele pe care le întâmpină participanții în atingerea obiectivelor?

<p>Obstacolele care împiedică participanții să-și atingă obiectivele</p> Signup and view all the answers

Care este importanța incluziunii așteptărilor participanților într-un chestionar despre nevoile de instruire?

<p>Pentru a defini așteptările privind conținutul, formatul și metodologia instruirii</p> Signup and view all the answers

În ce scop sunt utilizate întrebările referitoare la feedback și sugestii într-un chestionar pentru identificarea nevoilor de instruire?

<p>Pentru a oferi feedback și sugestii pentru îmbunătățirea procesului de instruire</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Cunoașterea necesităților participanților

  • Întrebări pentru identificarea cunoștințelor și abilităților actuale ale participanților în domeniul de instruire
  • Identificarea lacunelor de cunoștințe unde participanții simt că au nevoie de mai multă înțelegere sau dezvoltare

Obiective și stiluri de învățare

  • Întrebări pentru identificarea obiectivelor personale ale participanților și modului în care instruirea ar putea contribui la atingerea acestora
  • Întrebări pentru înțelegerea stilurilor de învățare preferate ale participanților (vizual, auditiv, kinestezic etc.)

Provocări și așteptări

  • Întrebări care identifică obstacolele care împiedică participanții să-și atingă obiectivele și cum instruirea ar putea ajuta la depășirea acestora
  • Întrebări care clarifică așteptările participanților în ceea ce privește conținutul, formatul și metodologia instruirii

Feedback și îmbunătățire

  • Întrebări care permit participanților să ofere feedback și sugestii pentru îmbunătățirea procesului de instruire

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser