Autoimmuna sjukdomar

MeaningfulOrange avatar
MeaningfulOrange
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

55 Questions

Vilken autoimmun sjukdom angriper basalmembran i lunga och njurar?

Goodpastures syndrome

Vad är den vanligaste orsaken till addisons sjukdom?

Autoantikroppar mot celler i binjuren

Vilken autoimmun sjukdom innebär att beta-celler i pancreas förstörs?

Typ I diabetes

Vilken sjukdom drabbar hjärnans myelin och därmed nerver?

Multipel skleros

Vilken sjukdom drabbar bindväven i hela kroppen och orsakas av autoantikroppar mot IgG och immunkomplex?

Reumatoid artrit

Vilken sjukdom drabbar exokrina körtlar som t.ex. spottkörtlar, thyroidea och tårkörtlar?

Sjögrens syndrom

Vilken autoimmun sjukdom angriper binjurarna och beror på autoantikroppar mot celler i binjurarna?

Addisons sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom innebär att de röda blodkropparna angrips av autoantikroppar och förstors?

Autoimmun hemolytisk anemi

Vilken autoimmun sjukdom innebär en överaktiv thyroidea på grund av autoantikroppar som stimulerar thyroidea till en överproduktion av hormoner?

Graves sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom drabbar ryggraden och beror på immunkomplex?

Ankyloserande spondylit

Vilken autoimmun sjukdom innebär att bindväven i huden/epitelet förtjockas?

Sclerodermi

Vilken autoimmun sjukdom beror på avsaknad av Foxp3 genen och därmed avsaknad av regulatoriska T-celler?

IPEX

Vilken autoimmun sjukdom angriper bindväven i hela kroppen och orsakas av autoantikroppar mot IgG och immunkomplex?

Reumatoid artrit

Vilken autoimmun sjukdom beror på autoantikroppar mot olika strukturer i cellkärnan, såsom DNA och histoner?

SLE

Vilken autoimmun sjukdom drabbar exokrina körtlar som t.ex. spottkörtlar, thyroidea och tårkörtlar?

Sjögrens syndrom

Vilken autoimmun sjukdom angriper ryggraden och beror på immunkomplex?

Ankyloserande spondylit

Vilken autoimmun sjukdom innebär en överaktiv thyroidea på grund av autoantikroppar som stimulerar thyroidea till en överproduktion av hormoner?

Graves sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom drabbar hjärnans myelin och därmed nerver?

Multipel skleros

Vilken autoimmun sjukdom beror på avsaknad av Foxp3 genen och därmed avsaknad av regulatoriska T-celler?

IPEX

Vilken autoimmun sjukdom innebär att bindväven i huden/epitelet förtjockas?

Sclerodermi

Vilken autoimmun sjukdom angriper binjurarna och beror på autoantikroppar mot celler i binjurarna?

Addisons sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom innebär att beta-celler i pancreas förstörs?

Typ I diabetes

Vilken autoimmun sjukdom beror framför allt på autoantikroppar mot celler i binjuren?

Addisons sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom innebär att de röda blodkropparna angrips av autoantikroppar och förstörs?

Autoimmun hemolytisk anemi

Vilken autoimmun sjukdom innebär en överaktiv thyroidea på grund av autoantikroppar som stimulerar thyroidea till en överproduktion av hormoner?

Graves sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom angriper binjurarna och beror på autoantikroppar mot celler i binjurarna?

Addisons sjukdom

Vilken autoimmun sjukdom beror på autoantikroppar som förstör thyroideas hormonproducerande celler?

Hashimotos thyroidit

Vilken autoimmun sjukdom innebär att beta-celler i pancreas förstörs?

Typ I diabetes

Vilken autoimmun sjukdom innebär att trombocytmembran angrips vilket kan ge blödningar under huden?

Idiopatisk trombocytopen purpura

Vilken autoimmun sjukdom beror på att patietalcellerna i magslemhinnan är angripna av autoantikroppar?

Perniciös anemi

Vilken autoimmun sjukdom beror på autoantikroppar som blockerar transmissionen av nervimpulser till tvärstrimmig muskulatur?

Myastenia gravis

Vilken är den vanligaste reumatiska autoimmuna sjukdomen?

Reumatoid artrit

Vilket påstående om reumatoid artrit är mest korrekt?

Behandling kan förhindra nedbrytning av brosk och felställning av leder

Vad är synovit?

En inflammation i synovialmembranet

Vad kännetecknar high endothelial venules (HEV)?

HEV-celler är tjockare och högre än vanliga endotelceller

Vad är en effektiv behandling mot reumatoid artrit (RA)?

Antikroppar som neutraliserar TNF-alfa

Vad är reumatoid faktor (RF)?

Autoantikroppar som känner igen patientens egen IgG-Fc-del

Vad är anti-CCP?

Autoantikroppar mot citrullinerande peptider

Vad innebär en symmetrisk polyartrit?

Att samma leder på båda sidor av kroppen är drabbade

Vad är pannusvävnad?

En vävnad som består av makrofager och fibrin och destruerar både ben och brosk

Vilka celler har ett högre uttryck av adhesionsproteiner på ytan i ett inflammerat blodkärl?

HEV-celler

Vad är reumatoid faktor (RF)?

Autoantikroppar som känner igen patientens egen IgG-Fc-del

Vad är en effektiv behandling mot reumatoid artrit (RA)?

Antikroppar som neutraliserar TNF-alfa

Vad är den vanligaste reumatiska autoimmuna sjukdomen?

Reumatoid artrit

Vad är pannusvävnad?

En vävnad som består av makrofager och fibrin och som destruerar både ben och brosk

Vad är high endothelial venules (HEV)?

Blodkärl med tjockare och högre endotelceller

Vad är reumatoid faktor (RF)?

Autoantikroppar som känner igen patientens egen IgG-Fc-del

Vad är anti-CCP?

Antikroppar mot citrullinerande peptider

Vad innebär en symmetrisk polyartrit?

En form av artrit där flera leder är inflammerade på båda sidor av kroppen

Vilket organ drabbas oftast av immunkomplex vid SLE?

Njurarna

Vilka autoantikroppar bildas i hög frekvens vid SLE?

Autoantikroppar som bildar immunkomplex med autoantigen

Vad är ett tidigt tecken på SLE?

Raynauds fenomen

Vilken typ av utslag är typiskt för SLE?

Fjärilsexantem

Vilka kroppsegna substanser bildar immunkomplex med autoantikroppar vid SLE?

Autoantigen

Vad är ett tidigt tecken på SLE?

Raynauds fenomen

Kan du skilja mellan organspecifika och systemiska autoimmuna sjukdomar? Testa dina kunskaper och lär dig mer om sjukdomar som Addisons sjukdom, Graves sjukdom och typ I diabetes i detta quiz.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Medical Quiz
12 questions

Medical Quiz

EnhancedStream avatar
EnhancedStream
Organ-Specific Autoimmune Diseases
24 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser