Ang Demokratikong Polis ng Athens at Sparta
8 Questions
4 Views
3.4 Stars

Ang Demokratikong Polis ng Athens at Sparta

Created by
@CrisperWave

Questions and Answers

Sino ang tinuturing na Ama ng Demokrasya sa Athens?

Cleisthenes

Ano ang pangunahing gawain na ginawa ni Solon?

Pagpapawalang bisa ng batas sa pangungutang

Ano ang ginawa ni Peisistratus upang baguhin ang patakaran sa yaman?

Malawakang pagtatanim ng ubas

Ano ang pangunahing katangian ng Sparta?

<p>Mandirigmang polis</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa samahan ng mamamayan na may ganap na kapangyarihan sa pamahalaan sa Athens?

<p>Assamblea</p> Signup and view all the answers

*Ano ang tawag sa tribong pinasimulan ni Solon at pinatatag ni Cleisthenes?

<p>Tribong Ionian</p> Signup and view all the answers

*San tribu ginawa alipin ang mga Achaean/Ionian?

<p>Laconia</p> Signup and view all the answers

*Sino ang Maharlika na makapangyarihan?

<p>Maharlika</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Ancient Greece
9 questions

Ancient Greece

BalancedDiscernment3030 avatar
BalancedDiscernment3030
Ancient Greece: Politics and Geography
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser