Ancient Greece and Macedon

RationalElPaso avatar
RationalElPaso
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Якими перевагами користувалися воїни у фаланзі завдяки меншим щитам?

Кращий доступ до ворога, швидший рух

Хто виборов перемогу вирішальній битві біля міста Херонеї?

Македоняни

Якими засобами здобували золоті монети в Македонії за часів Філіппа II?

Катапульти, тарани та балісти

Яке прізвисько мав Александр, син Філіппа II?

Македонський, Великий

Які наслідки для Греції мали тривала війна між Афінами і Спартою?

Занепад і розбрат, знищення міст та поселень, загибель тисяч еллінів чи потрапляння в рабство, занепале господарство, втрата єдності полісів.

Як Македонія збільшила свою могутність у часи занепаду Афін і Спарти?

Македонія збільшила свою могутність за царя Філіппа ІІ, який зміцнив військо, удосконалив озброєння та побудував флот.

Яким було основне озброєння та ударна сила армії Македонії під час царя Філіппа ІІ?

Основне озброєння - довші списи та менші щити, ударна сила - македонська фаланга.

Що зміцнив цар Філіпп ІІ в армії Македонії?

Філіпп ІІ зміцнив військо важкою кіннотою, удосконалив озброєння та побудував флот.

Яким статусом користувалася Македонія в IV ст. до н.е.?

Родичами еллінів, але не повноправними греками

Чим відрізнялася македонська фаланга від фаланги еллінів?

Довжиною списів та розміром щитів

Що зробив цар Філіпп ІІ для зміцнення армії Македонії?

Посилив основне озброєння армії

Якими перевагами користувалися воїни у македонській фаланзі завдяки меншим щитам?

Кращою захищеністю

Якими засобами Македонія збільшила свою могутність у часи занепаду Афін і Спарти?

За рахунок користування таранами та катапультами

Де відбулася вирішальна битва між македонцями та арміями Афін, Фів та Коринфа?

Біля міста Херонеї

Що об'єднав цар Філіпп ІІ в Греції та для чого готувався до війни з Персією?

Готувався до війни з Персією

Яка битва стала вирішальною для перемоги македонців над арміями Афін, Фів та Коринфа?

Битва поблизу міста Херонеї

Explore the historical period of Ancient Greece and the rise of Macedon, including the impact of the war between Athens and Sparta, the decline of the city-states, and the strengthening of Macedonia under King Philip II.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ancient Greece: Reforms of Solon
10 questions
Ancient Greece: Poets and Heroes
12 questions

Ancient Greece: Poets and Heroes

SelfDeterminationCosmos avatar
SelfDeterminationCosmos
Ancient Greece History Overview
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser