World War 1 Reviewer
18 Questions
4 Views
3.8 Stars

World War 1 Reviewer

Test your knowledge on the events and alliances of World War 1, including the Great War, Triple Alliance, and Triple Entente. Review the causes and key players of this global conflict. Get ready to recall the important details of this significant historical event.

Created by
@AwedConceptualArt

Questions and Answers

Ano ang tawag sa mga aristokrasyang militar ng Alemanya na naniniwalang sila ang nangungunang lahi sa Europa?

Junkers

Anong dalawang grupo o alyansa ang nakipagdigmaan sa Unang Digmaang Pandaigdig?

Triple Alliance at Triple Entente

Sino ang pumatay kay Archduke Franz Ferdinand?

Gavrilo Princip

Anong sakit ang ikinamatay ng libu-libong sundalo ng Great Britain sa WW1?

<p>Trench Foot</p> Signup and view all the answers

Anong parte ng Europa na kung saan maituturing na pinakamainit na laban noong Unang Digmaang Pandaigdig?

<p>Digmaan sa Kanluran</p> Signup and view all the answers

Anong politikal na ideolohiya ang lumitaw pagbagsak ng Dinastiyang Romanov noong Marso 1917?

<p>Komunismo</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangalan ng hukbong pandagat ng Alemanya na nagpabagsak ng isang Australian Cruiser?

<p>Emden</p> Signup and view all the answers

Anong sistema ng digmaan ang kung saan ang mga sundalo ay nasa mga trinchera sa harap ng kalaban?

<p>Trench Warfare</p> Signup and view all the answers

Ilang milyong sibilyan ang namatay sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig?

<p>18 milyong</p> Signup and view all the answers

Anong pangalan ng imperyo ng Alemanya na nagwakas pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig?

<p>Hohenzollern</p> Signup and view all the answers

Anong bansa na nabuo bilang resulta ng pagbagsak ng Ottoman Empire?

<p>Turkey</p> Signup and view all the answers

Anong ika-dalawampu’t walong Presidente ng Estados Unidos at isa sa mga namuno sa Paris Peace Conference?

<p>Woodrow Wilson</p> Signup and view all the answers

Sino ang lider ng Nazi na namuno sa Alemanya?

<p>Adolf Hitler</p> Signup and view all the answers

Anong bansa ang unang sumuko sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

<p>Pransya</p> Signup and view all the answers

Saan ang isinagawang D-Day Invasion?

<p>Normandy, France</p> Signup and view all the answers

Anong tawag sa unang nuclear bomb na ginamit sa digmaan?

<p>Little Boy</p> Signup and view all the answers

Anong papel ng mga 'code talkers' sa digmaan?

<p>Sila ang mga nagtataglay ng lihim na impormasyon sa kanilang wika</p> Signup and view all the answers

Kailan opisyal na nagtapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

<p>2 Setyembre 1945</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Unang Digmaang Pandaigdig

 • Nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig noong 1914
 • Ito ay kilala din sa katawagan na "Great War"
 • Ang mga bansang bumubuo sa Triple Alliance ay Germany, Italy, at Austria-Hungary
 • Ang mga bansang bumubuo sa Triple Entente ay France, Great Britain, at Russia
 • Pumatay kay Archduke Franz Ferdinand si Gavrilo Princip

Mga Epekto ng Digmaan

 • Maraming mga sundalo sa WW1 ang namatay dahil sa masamang kalagayan sa trenches at ang sakit sa paa na ikinamatay ng libu-libong sundalo ng Great Britain
 • Tinawag na "Trench Foot" ang sakit sa paa

Mga Bansang Sangkot

 • Mga bansa na sangkot sa Balkan Wars ay Serbia, Montenegro, at Bulgaria
 • Ang raider na kilala sa katawagan na "Emden" ay isang hukbong pandagat ng Alemanya

Sistema ng Digmaan

 • Ang "Trench Warfare" ay sistema ng digmaan na kung saan ang mga sundalo ay nasa mga trinchera sa harap ng kalaban

Treaty of Versailles

 • Ang Treaty of Versailles ay naging hudyat sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig
 • Nasa 18 milyong sibilyan ang namatay sa digmaan
 • Ang nagastos ng mga bansa sa pakikidigma sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig ay $200,000,000,000

Imperyo ng Alemanya

 • Ang imperyo ng Alemanya na nagwakas pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig ay Hohenzollern

Paris Peace Conference

 • Nagkaroon ng pagpupulong sa Paris ang mga nanalong bansa upang maiwasan ulit ang digmaan

Mga Epekto ng Bagong Teknolohiya

 • Ang naging epekto ng paggamit ng bagong teknolohiya sa digmaan tulad ng machine guns, tanks, at poison gas ay pagtaas ng death toll

Mga Bansang Nabuo

 • Ang bansa na nabuo bilang resulta ng pagbagsak ng Ottoman Empire ay Turkey
 • Nahati ang Austro-Hungarian Empire matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser