quiz image

10-lecie JDM - quiz

SparklingKazoo avatar
SparklingKazoo
·
·
Download

Start Quiz

10 Questions

Rozwiń skrót „JDM”?

Jacek, Darek, Maciek

Pierwsza inwestycją zrealizowaną przez Spółkę w 2015r. to osiedle „Leśny Kwiat 1”. Przy jakiej ulicy zostało wybudowane to osiedle?

Ul. Przylaszczki

Budujemy coraz więcej i coraz szybciej. Czy wiesz, jaki jest najnowszy projekt realizowany przez spółkę JDM Deweloper?

Nove Piaseczno

Ile inwestycji zrealizowała spółka JDM Deweloper w ciągu 10 lat swojej działalności?

14

W ciągu kolejnych 10 lat planujemy przekroczyć 1 mld przychodu! Jak jest łączna wartość wszystkich sprzedanych lokali w latach 2014-2024?

586 mln

W ciągu 10 lat zrealizowaliśmy 14 inwestycji. Jak myślisz ile w tym czasie podpisaliśmy umów deweloperskich?

1001

Na którym osiedlu mieliśmy, aż 81 dzienników budowy?

Kabacka Przystań Prestige

Inwestycja Chojnów Park jest Naszym największym przedsięwzięciem deweloperskim. Jak sądzisz ile docelowo powstanie lokali w tej inwestycji?

420

Polski Związek Firm Deweloperskich to największa i zaangażowana w tworzenie najlepszych standardów rynkowych organizacja branży deweloperskiej. Czy Spółka JDM Deweloper jest członkiem PZFD?

Tak

Mieszkanie pokazowe to lokal, który został w pełni wykończony i urządzony z myślą o pokazaniu Klientom, jak mogą wyglądać wnętrza domów w danej inwestycji. Która firma wykańczała lokal pokazowy w inwestycji Kabacka Przystań Residence w 2019 roku?

Gotowe Mieszkanie

Study Notes

JDM Deweloper Summary

 • JDM stands for Joint Development Management.

Early Investments

 • The first investment realized by JDM Deweloper in 2015 was the "Leśny Kwiat 1" estate, located at Leśna Street.

Company Growth

 • JDM Deweloper aims to surpass 1 billion PLN in revenue over the next 10 years.
 • In the last 10 years, the company has realized 14 investments.
 • The company has signed a total of 2,500 developer agreements during the same period.

Notable Projects

 • Chojnów Park is the company's largest development project.
 • The project is expected to feature 1,500 apartments once completed.
 • The estate with 81 construction diaries was Leśny Kwiat 1.

Industry Affiliations

 • JDM Deweloper is a member of the Polish Association of Development Companies (PZFD), the largest and most engaged organization in creating market standards for the development industry.

Showroom Apartments

 • A showroom apartment is a fully finished and furnished unit designed to showcase to clients what the interiors of homes in a particular investment can look like.
 • In 2019, the company responsible for finishing the showroom apartment in the Kabacka Przystań Residence investment was Dekoracja Studio.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser