Український батик

ProdigiousIsland avatar
ProdigiousIsland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Які види рукоділля сприяли саморозвитку людини за текстом?

Малювання картин

Чому бог в індонезійській легенді вирішив наповнити світ яскравими фарбами?

Щоб зробити людей щасливими

Чому розпис по тканині став популярним хобі в Україні?

Тому що Україна славилася своїми майстрами на всі руки

Як називається ручний розпис тканини, який має свою красиву історію виникнення?

Батик

Яке божество з індонезійської легенди спустилося на землю та наповнило світ яскравими фарбами?

Божество, яке мріяло про нове та яскраве

Explore the traditional Ukrainian art of fabric painting known as 'batik'. Learn about its history, techniques and cultural significance. Discover how this craft has been a beloved hobby for many in Ukraine.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser