Ukrainian Family in a Village

InspiringBromeliad avatar
InspiringBromeliad
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Що робила мати в українській сім'ї?

Була роботящою

Яким був син Тарас у сім'ї?

Талановита і розумна дитина

Що почало траплятися після приходу дивного чоловіка в країну?

Біди та нещастя, чвари та злоба

Якими були золоті руки батька?

Міг виконати будь-яку роботу

Що завжди було вдосталь у заквітчаній хатині?

Харчі, спечений смачний хліб, вишиті рушники на стінах

Що зробила родина перед тим, як Дух Святий їм з'явився?

Спокійно молилися перед рушниками та іконами

Кого зображує золотий тризубець, який отримала родина від Духа Святого?

Єдність

Якими словами Дух Святий описав родину, якій він з'явився?

Міцна, роботяща, справжня українська родина

Що робить хлопчик з золотим тризубцем після зустрічі з Духом Святим?

Ухопив золотого тризубця

Куди поспішає родина після того, як отримала від Духа Святого завдання?

На місце, де вирує смерч

Study Notes

Родина в українській культурі

  • Мати в українській сім'ї була домінуючою фігурою
  • Син Тарас у сім'ї був покірним і слухняним

Події після приходу дивного чоловіка

  • Після приходу дивного чоловіка в країну почали траплятися чудеса
  • Батько мав золоті руки, що вказувало на його талант і майстерність

Сімейне життя

  • У їхній заквітчаній хатині завжди було вдосталь їжі та багатства

Події перед зустріччю з Духом Святим

  • Родина молилася перед тим, як Дух Святий з'явився їм

Зустріч з Духом Святим

  • Родина отримала від Духа Святого золотий тризубець, який символізував українську державність
  • Дух Святий описав родину, якій він з'явився, як праведну і доброчесну

Події після зустрічі з Духом Святим

  • Хлопчик з золотим тризубцем після зустрічі з Духом Святим почав робити чудеса
  • Родина поспішала до Києва після того, як отримала від Духа Святого завдання.

Discover the story of a Ukrainian family living by a turbulent river, surrounded by green forests and majestic mountains, in a cozy flower-decorated cottage filled with abundance. Meet the hardworking mother, the skilled father, and their talented son Taras.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser