Tre nivåer av analytics och deras kännetecken
12 Questions
1 Views
3.7 Stars

Tre nivåer av analytics och deras kännetecken

Identifiera och beskriv de tre nivåerna av analytics enligt boken samt ge exempel på tillämpningar för varje nivå. Fokus ligger på Descriptive Analytics som svarar på 'vad som har hänt' och 'vad som händer' med hjälp av verktyg som Dashboards och OLAP.

Created by
@HardyMood

Questions and Answers

Vilken nivå av analytics svarar på frågor om vad som har hänt?

Descriptive Analytics

Vad är syftet med Predictive Analytics?

Förutse vad som kommer att hända

Vilket verktyg används för att grafiskt visualisera viktig data i organisationen enligt texten?

OLAP

Vad är syftet med Prescriptive Analytics?

<p>Rekommendera vad man bör göra</p> Signup and view all the answers

Vilken typ av analytics fokuserar på optimering och simulering?

<p>Prescriptive Analytics</p> Signup and view all the answers

Om ett företag vill använda tidigare leveransdata för att förutsäga framtida leveranser, vilken nivå av analytics skulle det falla under?

<p>Predictive Analytics</p> Signup and view all the answers

Vilket verktyg används för att förutsäga vad som kommer att hända inom Predictive Analytics?

<p>Data Mining</p> Signup and view all the answers

Vilken typ av analytics ger rekommendationer baserade på tidigare analyser inom organisationen?

<p>Prescriptive Analytics</p> Signup and view all the answers

Vilken nivå av analytics fokuserar på att svara på frågor om vad som har hänt?

<p>Descriptive Analytics</p> Signup and view all the answers

Vilken typ av analytics använder simulering och optimering för att ge rekommendationer?

<p>Prescriptive Analytics</p> Signup and view all the answers

Vilken typ av analytics svarar på frågor om vad man bör göra och varför?

<p>Prescriptive Analytics</p> Signup and view all the answers

Om ett företag vill beräkna sannolikheten för att en leverans kan flyttas över en viss sträcka utan skador, vilken nivå av analytics skulle vara mest lämplig för detta ändamål?

<p>Predictive Analytics</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser