Test de cunoștințe despre procedura simplificată de judecată în România

ConvenientObsidian avatar
ConvenientObsidian
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Care sunt condițiile cumulative de aplicare pentru procedura simplificată de judecată?

Inculpatul trebuie să își declare voința de a fi judecat în procedura simplificată la primul termen

Ce se întâmplă dacă acțiunea penală îndreptată împotriva inculpatului vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiunea pe viață?

Procedura simplificată de judecată nu se aplică

Cum poate inculpatul să formuleze cererea pentru procedura simplificată de judecată?

Oral sau prin înscris autentic

Ce se întâmplă dacă inculpatul își manifestă voința de a fi judecat în procedura simplificată după momentul începerii cercetării judecătorești?

Procedura simplificată de judecată nu se aplică

Cine trebuie să încuviințeze manifestarea de voință a inculpatului în cazul în care acesta este minor?

Reprezentantul legal

Study Notes

Condiții cumulative pentru procedura simplificată de judecată

  • Trebuie să fie îndeplinite condițiile cumulative pentru aplicarea procedurii simplificate de judecată

Excepții de la procedura simplificată de judecată

  • Acțiunea penală îndreptată împotriva inculpatului vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiunea pe viață, caz în care nu se aplică procedura simplificată de judecată

Cererea pentru procedura simplificată de judecată

  • Inculpatul poate formula cererea pentru procedura simplificată de judecată
  • Cererea trebuie să fie formulată înainte de începerea cercetării judecătorești

Modificarea opțiunii pentru procedura simplificată de judecată

  • Dacă inculpatul își manifestă voința de a fi judecat în procedura simplificată după momentul începerii cercetării judecătorești, această opțiune este irevocabilă
  • Nu se permite schimbarea opțiunii inițiale

Minorul inculpat

  • Când inculpatul este minor, este nevoie de încuviințarea reprezentantului legal pentru manifestarea de voință a inculpatului pentru procedura simplificată de judecată

Procedura simplificată de judecată în România - Test de cunoștințe Testează-ți cunoștințele despre procedura simplificată de judecată în România! Alege răspunsurile corecte la întrebările noastre și află mai multe despre condițiile de aplicare și etapele procesului judiciar în cazurile penale.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Romanian Military Law
10 questions

Romanian Military Law

EffectualSymbolism avatar
EffectualSymbolism
Romanian Military Law - Article 1 and 2
10 questions
Romanian Ambulance Service Declaration
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser