Római kori városépítészet

HeroicBoron avatar
HeroicBoron
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Hány lakosra jutott egy üzlet általában?

25-30 lakosra

Milyen tetővel rendelkeztek a tabernák?

Boltíves vagy sima kőtettel

Mit jelöltek a boltokon lévő terrakotta cégérek?

A bolt által árult termékeket

Mikor készült el az első Róma városi vízvezeték?

312-ben

Milyen célra használták a pergulát?

Lakóhelyiségként

Melyik leírásban szerepel az area publica és az area sacra elválasztása?

Aventicum/Avenches

Melyik leírásban szerepel egy korai és egy későbbi periódus?

Nyon

Hány insulát foglal el az area publica Aventicum/Avenches-ben?

Kettő

Melyik leírásban szerepel egy út, amely keresztülvágja a forumot?

Nyon

Melyik leírásban szerepel egy háromhajós basilica?

Laddenurg és Riegel

Melyik leírásban szerepel egy kis forum, amelynek mérete 50x40 m?

Lahnau

Milyen anyagból volt feltöltve a föld amphiteatrum?

döngölt földdel

Melyik porta volt a gladiátorok bejárata?

porta pompae

Hol található a Nagyszentély?

a pódiumon

Melyik szentélyben volt Fortuna Augusta oltárkő?

Fortuna Augusta szentély

Ki építette a 3 helyiséges, barlangszerű földbemélyített Mithras-szentélyt?

Marcus Antonius Victorinus

Hány Mithras-szentély volt a szöveg alapján?

3

Hol helyezkedik el a tribunalia a színházban?

A postscaenium előtt

Milyen alakú az ideális római színház cavea-ja?

Szabályos félkör, a pulpitum vonaláig tart

Milyen formában épültek a színházak Kr.e. II.századig?

Természetes dombra

Milyen képlet határozza meg a színház kapacitását?

π (D2-O2) × K

Mi a neve annak a színháztervezési típusnak, ahol a színház a decumanus maximusra épült?

Antiochia

Milyen épületnek nevezzük az athéni Periklés-féle épületet?

Odeion

Mikor kezdődött el a kőbe építés a városban?

Hadrianus korban

Hány házat tudunk azonosítani?

40

Mi jellemzi a Severus korra jellemző házakat?

Gazdagságuk

Hol voltak a városfalnál található lakóépületek?

A D-i városfalnál

Milyen típusú házak voltak az atriumos házak?

Atriumos házak

Milyen házat jelent az 14-es ház?

Egy gazdag házat

A római kori városépítészet jellegzetességei, például Germania Superior, Aventicum/Avenches és Nyon városainak szerkezete.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Influences on Roman Architecture
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser