Radyolojide FTR Klinik Bulmaca

EfficaciousMaxwell3635 avatar
EfficaciousMaxwell3635
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Aşağıdaki hastalıkları ilgili bölgelerle eşleştirin:

AVN Kalça = Kalça Sakroiliak = Bel Charcot Ayak = Ayak bileği Osteoporoz = Kemikler

Aşağıdaki kırıkları ilgili bölgelerle eşleştirin:

Colles Kırığı = Bilek C5 Çökme Kırığı = Boyun 3. Metatars Stres kırığı = Ayak Patella Kırığı = Diz

Aşağıdaki hastalıkları ilgili organla eşleştirin:

Prostat pelvis metastazı = Prostat Rektal Perforasyon = Rektum Prepatellar Bursit = Dizi Romatoid Artrit = Eklemler

Charcot Ayak, kömür madenciliği gibi mesleklerde sıkça görülen bir hastalıktır.

False

Osteopetrosis, kemiklerde aşırı kırılma riski oluşturan bir hastalıktır.

True

AVN Kalça, kemikteki kan akışının bozulması sonucu oluşan bir durumdur.

True

Romatoid Artrit genellikle elleri etkiler?

True

Charcot Ayak, kömür madenciliği gibi mesleklerde sıkça görülen bir hastalıktır?

False

AVN Kalça, kemikteki kan akışının bozulması sonucu oluşan bir durumdur?

True

Bu quiz, radyoloji alanında FTR (Fokal Tendinit) üzerine klinik bulmaca içermektedir. Dr. Öğr. Üyesi M.Fatih UYSAL tarafından hazırlanmıştır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser