Preschool Construction Organization

FlatterKeytar avatar
FlatterKeytar
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Що є основними завданнями у процесі конструювання?

Формувати уявлення про елементи різних конструкторів та будівельних матеріалів

Що таке технічне конструювання?

Відображати реальні об’єкти дійсності

Що є результатом поєднання ігрової діяльності та конструювання?

Розвиток навичок конструювання

Що може бути формою споруд у процесі конструювання?

Площинна або об’ємна

Що доктор педагогічних наук Лариса Парамонова вважає доцільним?

Розведення понять ігрової діяльності та конструювання

Що росτεύ до продуктивних видів діяльності?

Конструювання

đâu розвиваються у дітей під час конструювання?

Рухи рук, дрібна моторика пальців, зорово-моторні координації

Що є одним з результатів конструювання?

Створення моделі

Що є особливістю дитячого конструювання?

Створення різноманітних конструкцій і моделей з будівельних матеріалів

Що залишається після процесу конструювання?

Модель

Що формується під час технічного конструювання?

Структура та функціональні ознаки об'єктів

Які навички розвиваються під час конструювання?

Все вищеназване

Чого доктор педагогічних наук Лариса Парамонова вважає доцільним, щодо конструювання та ігрової діяльності?

Розділення конструювання та ігрової діяльності

Які види конструювання виокремлюють у роботі з дошкільниками?

Технічне та художнє

Чому не слід висувати вимоги до якості конструкцій, які зведені під час сюжетно-рольової гри?

Бо це може зруйнувати хід самої гри

Study Notes

О組織ова конструкція дошкільниками

 • Конструювання - це процес створення моделі, побудови об’єктів та приведення у певний порядок, взаєморозміщення їхніх частин, елементів
 • Конструювання спрямоване на отримання певного продукту, належить до продуктивних видів діяльності

Розвиток навичок при конструуванні

 • Розвиваються рухи рук, дрібна моторика пальців, зорово-моторні координації
 • Розвивається цілеспрямована дія з предметами на основі тактильного та зорового сприйняття, окомір та перцептивно-рухова пам’ять

Дивлячись на дитяче конструювання

 • Дитяче конструювання comprende створення різноманітних конструкцій і моделей з будівельних матеріалів і дета¬лей конструкторів різних видів
 • У процесі конструювання розв’язуються такі основні завдання: формувати уявлення про елементи різних конструкторів та будівельних матеріалів та інші

Види конструювання

 • Технічне конструювання: діти відображають реальні об’єкти дійсності та створюють конструкції за асоціаціями з деякими казковими образами
 • Художнє конструювання: діти відображають не тільки структуру, скільки своє ставлення до об’єкту, характер образу

Зв'язок з ігровою діяльністю

 • Дитяче конструювання, особливо технічне, тісно пов’язане з ігровою діяльністю
 • конструювання дійсно злите з грою на етапі раннього дитинства
 • Гра зумовлює розвиток навичок конструювання, а у старшому дошкільному віці сформована конструкційна діяльність стимулює розвиток гри

Learn about the process of construction organization with preschoolers. Understand how it helps in planning, analyzing, and controlling actions, as well as correcting mistakes and making conclusions. Develop problem-solving skills and more!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser