quiz image

Perseus et Oraculum*

OutstandingIndicolite avatar
OutstandingIndicolite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

Quis erat avus Persei?

Acrisius

Quid facere voluit Acrisius?

Perseum necare

Quid Iuppiter fecit ut Perseum servaret?

Mare tranquillum fecit

Quis erat rex insulae Seriphi?

Polydectes

Quid volebat Polydectes facere?

Danaë in matrimonium ducere

Quid erant Gorgonēs?

Mōnstra speciē horribilī erant

Quōmodo erant caput Gorgonum contēcta?

Anguibus

Quo Medūsa cum cēterīs Gorgonibus habitābat?

Locum vēnit

Quid Acrisius volēbat facere Perseo?

Occīdere Perseum

Quid Iuppiter facere cōnstituit?

Servāre Perseum

Quid Apollo et Minerva Perseo dēmōnstrāvērunt?

Viam ad locum Graeārum

Quis ā Perseō in continentam quaerēbātur?

Medūsa

Quis erat pater Persei?

Iuppiter

Quis erat avus Persei?

Acrisius

Quid Apollo et Minerva dedērunt Perseō?

Falcem et speculum

Quid Gorgonēs habēbant in capitibus?

Anguēs / serpentēs in capitibus habēbant

Quid accēpit Perseus ab Apolline et Minerva?

Tālāria et galeam

Quid erant Gorgonēs?

Mōnstra speciē horribilī

Quibus erant capita Gorgonum contēcta?

Anguibus

Quiz: De Perseo et oraculo Testa te de Perseo et oraculo eius interrogando! Responde quaestiones de Perseo, avo Acrisio, et matri Danae, et comproba tuam peritiam in historia Persei, filii Iovis.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser