Pagsusuri sa Tayutay at Elemento ng Tula Quiz
3 Questions
1 Views
3.8 Stars

Pagsusuri sa Tayutay at Elemento ng Tula Quiz

Pagsasanay sa Tayutay at Elemento ng Tula Subukan ang iyong kaalaman sa tayutay at elemento ng tula sa pagsusuri ng mga salita na hindi literal ang kahulugan, mga tayutay na gumagamit ng parehong tunog, at pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay. Isalamin ang iyong kasanayan sa pag-unawa sa

Created by
@SpontaneousGrace

Questions and Answers

Ano ang tawag sa paggamit ng salita na hindi literal ang kahulugan?

Eufemismo

Ano ang tawag sa tayutay na gumagamit ng mga salitang may parehong tunog o tunog na nag-uugnay sa dalawang bagay?

Aliterasyon

Ano ang tawag sa pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay na may pangkaraniwang katangian?

Paralelismo

Study Notes

Mga Figure ng Wika

  • Ang figurative language ay ang paggamit ng salita na hindi literal ang kahulugan, tulad ng mga idyoma, metapora, at simile.

Mga Tesis sa Tayutay

  • Ang alliteration ay ang tayutay na gumagamit ng mga salitang may parehong tunog o tunog na nag-uugnay sa dalawang bagay.

Mga Tesis sa Pagtutulad

  • Ang analogy ay ang pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay na may pangkaraniwang katangian.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser