Network Layers and Protocols
12 Questions
0 Views
3.4 Stars

Network Layers and Protocols

Created by
@WellManagedSage

Questions and Answers

Kako se nazivaju entiteti koji obuhvaćaju odgovarajuće slojeve u različitim računalima (mrežnim uređajima)?

Istorazinski entiteti

Koja je svrha mehanizama za identificiranje predajne i prijemne strane u dizajniranju mreže?

Ostvariti prilagodljivost u prijenosu podataka

Koja je svrha pravila prijenosa podataka u dizajniranju mreže?

Poboljšati kvalitetu prijenosa podataka

Koja je svrha kontrole pogrešaka u dizajniranju mreže?

<p>Pružiti sigurnost u prijenosu podataka</p> Signup and view all the answers

Kako se naziva strukturirana informacija koja se prenosi unutar n-tog sloja slojevitog modela?

<p>Protokolna jedinica podataka</p> Signup and view all the answers

Kako se naziva skup komunikacijskih protokola koji se koriste u slojevima nekog slojevitog modela?

<p>Protokolni stog</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je odgovoran za uspostavu, održavanje i raskid veza između krajnjih čvorova?

<p>Mrežni sloj</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za definisanje prikaza i značenja informacije koja se razmjenjuje?

<p>Prezentacijski sloj</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za pouzdan i transparentan prijenos podataka između krajnjih komunikacijskih točaka?

<p>Transportni sloj</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela omogućuje pouzdan prijenos informacija fizičkim linkom između dva izravno povezana (susjedna) čvora?

<p>Sloj podatkovnog linka</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela uključuje usmjeravanje podatkovnih jedinica i međusobno povezivanje mreža i podmreža?

<p>Mrežni sloj</p> Signup and view all the answers

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za upravljanje tokovima s kraja na kraj (end-to-end flow control)?

<p>Transportni sloj</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser