MS PowerPoint 2010 Temel Kavramlar Quiz

WellEducatedAlpenhorn avatar
WellEducatedAlpenhorn
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

PowerPoint 2010 programını başlatmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?

Başlat- Tüm Programlar- Microsoft PowerPoint seçeneğine tıklamak

PowerPoint programı ile aşağıdakilerden hangisi oluşturulabilir?

Slaytlar, broşürler, bildiriler

Dosya menüsü hangi işlem için kullanılır?

PowerPoint çalışmasının başlatılması

İyi bir sunuda hangi özelliklere dikkat edilmelidir?

Tüm bilgiler yazılmalı, sadece önemli noktalar değil

PowerPoint programı ile ilgili temel kavramları tanıtmak hangi amaçla yapılır?

Sunular oluşturmak için

'Microsoft PowerPoint 2010' programı başlatıldığında ne yapılmalıdır?

'Yeni sunu' seçeneği tercih edilmelidir.

PowerPoint sunusu oluştururken hangi menüde yeni bir sunu oluşturulur veya var olan sunu açılır?

Dosya Menüsü

PowerPoint'te kısayolları kullanmak için hangi tuşa basıldıktan sonra işlemlere karşılık gelen harflerle hızlı bir şekilde işlemler yapılır?

ALT Tuşu

PowerPoint sunusunda slaytları oluşturan her bir sayfaya ne denir?

Slayt

Yeni bir slayt eklemek için klavyeden hangi tuşlara birlikte basılır?

Ctrl+M

PowerPoint'te hangi menü tipografik düzenlemeleri yapmak için kullanılır?

Giriş Menüsü

PowerPoint sunusunda metni sola hizalamak için hangi seçenek kullanılır?

Metni Sola Hizala seçeneği

PowerPoint'te kopyalanan bir ifadenin veya nesnenin YAPIŞTIRılmasını sağlayan seçenek hangisidir?

'Kes' seçeneği

'Yazı boyutunu arttırır veya azaltır' işlemini gerçekleştirmek için hangi seçenek kullanılır?

'Yazı Boyutunu Arttırır veya Azaltır' seçeneği

'Madde işareti ve numaralandırma' özelliğini kullanmak için hangi menüyü kullanmak gerekir?

'Giriş Menüsü'

'Metin yönünü değiştirme' işlemini gerçekleştirmek için hangi menüyü kullanmak gerekir?

'Giriş Menüsü'

Bu quiz, MS PowerPoint 2010'un temel kavramları ve özelliklerini öğrenmeye yöneliktir. Sunu hazırlama süreci, slayt tasarlama, metin, çizim ve grafik kullanımı gibi konuları içermektedir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser