MS PowerPoint 2010 Temel Kavramlar Quiz
16 Questions
1 Views
3.5 Stars

MS PowerPoint 2010 Temel Kavramlar Quiz

Bu quiz, MS PowerPoint 2010'un temel kavramları ve özelliklerini öğrenmeye yöneliktir. Sunu hazırlama süreci, slayt tasarlama, metin, çizim ve grafik kullanımı gibi konuları içermektedir.

Created by
@WellEducatedAlpenhorn

Questions and Answers

PowerPoint 2010 programını başlatmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?

Başlat- Tüm Programlar- Microsoft PowerPoint seçeneğine tıklamak

PowerPoint programı ile aşağıdakilerden hangisi oluşturulabilir?

Slaytlar, broşürler, bildiriler

Dosya menüsü hangi işlem için kullanılır?

PowerPoint çalışmasının başlatılması

İyi bir sunuda hangi özelliklere dikkat edilmelidir?

<p>Tüm bilgiler yazılmalı, sadece önemli noktalar değil</p> Signup and view all the answers

PowerPoint programı ile ilgili temel kavramları tanıtmak hangi amaçla yapılır?

<p>Sunular oluşturmak için</p> Signup and view all the answers

'Microsoft PowerPoint 2010' programı başlatıldığında ne yapılmalıdır?

<p>'Yeni sunu' seçeneği tercih edilmelidir.</p> Signup and view all the answers

PowerPoint sunusu oluştururken hangi menüde yeni bir sunu oluşturulur veya var olan sunu açılır?

<p>Dosya Menüsü</p> Signup and view all the answers

PowerPoint'te kısayolları kullanmak için hangi tuşa basıldıktan sonra işlemlere karşılık gelen harflerle hızlı bir şekilde işlemler yapılır?

<p>ALT Tuşu</p> Signup and view all the answers

PowerPoint sunusunda slaytları oluşturan her bir sayfaya ne denir?

<p>Slayt</p> Signup and view all the answers

Yeni bir slayt eklemek için klavyeden hangi tuşlara birlikte basılır?

<p>Ctrl+M</p> Signup and view all the answers

PowerPoint'te hangi menü tipografik düzenlemeleri yapmak için kullanılır?

<p>Giriş Menüsü</p> Signup and view all the answers

PowerPoint sunusunda metni sola hizalamak için hangi seçenek kullanılır?

<p>Metni Sola Hizala seçeneği</p> Signup and view all the answers

PowerPoint'te kopyalanan bir ifadenin veya nesnenin YAPIŞTIRılmasını sağlayan seçenek hangisidir?

<p>'Kes' seçeneği</p> Signup and view all the answers

'Yazı boyutunu arttırır veya azaltır' işlemini gerçekleştirmek için hangi seçenek kullanılır?

<p>'Yazı Boyutunu Arttırır veya Azaltır' seçeneği</p> Signup and view all the answers

'Madde işareti ve numaralandırma' özelliğini kullanmak için hangi menüyü kullanmak gerekir?

<p>'Giriş Menüsü'</p> Signup and view all the answers

'Metin yönünü değiştirme' işlemini gerçekleştirmek için hangi menüyü kullanmak gerekir?

<p>'Giriş Menüsü'</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

MS Powerpoint's Top Right Corner Features Quiz
3 questions
MS PowerPoint Presentations
10 questions
MS PowerPoint 2010 Interface
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser