Metodele Cromatografice

LikeSarod avatar
LikeSarod
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Care este principalul scop al cromatografiei?

Separarea și purificarea macromoleculelor

Care este rolul fazei staționare în cromatografie?

Facilitează distribuirea compușilor în funcție de hidrofobicitate

Care este rolul fazei mobile în cromatografie?

Facilitează distribuirea compușilor în funcție de proprietățile lor fizice

Care este clasificarea metodelor cromatografice conform sistemului?

În strat subțire, pe coloană deschisă și pe hârtie

Ce tip de cromatografie este folosit pentru separarea compușilor cu caracter hidrofob diferit?

Cromatografia în strat subțire

Care este rolul solventului în cromatografia în strat subțire?

Determină frontul solventului

Care sunt etapele cromatografiei în coloană?

Pregătirea coloanei, pregătirea probei, aplicarea probei, spălarea coloanei, eluția

Ce reprezintă Mw în cromatografie?

Masă moleculară

Care este scopul spălării coloanei în cromatografie?

Îndepărtarea moleculelor rămase în mod nespecific

Ce tip de cromatografie este utilizat pentru separarea compușilor încărcați electric?

Cromatografia de schimb ionic

În cromatografia de schimb ionic, cum interacționează compușii pozitivi cu suportul?

Compusii pozitivi vor fi respinși și se vor regăsi în eluat

Care este scopul eluției în cromatografia de afinitate?

Desprinderea compușilor de pe coloană

Ce tip de interacțiune are loc în cromatografia de afinitate între compușii și substrat?

Interacțiune specifică (electrostatice, legături de H)

Care este scopul modificării pH-ului în eluția cromatografică?

Modificarea stării de ionizare a compușilor pentru a-i desprinde de pe coloană.

Testează-ți cunoștințele despre metodele de separare, purificare și cuantificare a macromoleculelor pe baza proprietăților fizice, precum Mw și hidrofobicitate.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chromatography Principles and Methods
17 questions
Chromatography Separation Methods
30 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser