Marktonderzoek Les 2: Deskresearch

WorthyAspen avatar
WorthyAspen
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Wat is een mogelijke bron voor deskresearch?

Klanten en leveranciers

Waarom wordt vaak eerst deskresearch gedaan voordat er field research plaatsvindt?

Het is goedkoper en sneller

Wat kan worden geanalyseerd aan de hand van boekhouding/administratie voor deskresearch?

Tijd, regio, verkoper, mean per aankoopbon

Welke van de volgende is een voorbeeld van secundaire gegevens voor deskresearch?

Verkoopcijfers

Waar kan deskresearch nuttige data uit halen?

Interne en externe bronnen

Leer meer over deskresearch en de beschikbare nuttige data uit interne en externe bronnen, secundaire gegevens en primaire gegevens. Ontdek mogelijke bronnen voor marktonderzoek.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser