Kahvenin Tarihi

LeanElegy avatar
LeanElegy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Kahve neden popüler hale geldi?

Enerji verici özelliklere sahip olması

Kahve Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi duruma geldi?

Popülerlik kazandı

Kahve hakkında endişe duyanlar ne yapmak istedi?

Yasaklanmasını istediler

Avrupa'da kahve popülerliğini artıran şehir hangisidir?

Paris

Hangisi kahve endüstrisinin sorunlarına yol açan bir etki değildir?

Doğal afetlerin artması

'Kahve molaları' uygulaması nerede başladı?

ABD fabrikalarında

'Endüstriyel kavurma ekipmanlarının geliştirilmesiyle ne ortaya çıktı?'

'Çeşitli kahve markaları'

'Afrika ülkeleri nerede kahve tüketimi alışkanlığının yayılmasına katkıda bulunmuştur?'

'Doğu Asya'da'

'Kahve sektöründe hala sorunlar var' ifadesi neyi vurgulamaktadır?

'Sektörde devam eden zorluklar'

'Kahvehaneler hala açık kaldı ve insanlar kahve içmeye devam etti' cümlesi neyi göstermektedir?

'Kahvenin aşırı tüketiminin zararlı olmadığını'

Kahvenin keşfi, popülerleşmesi ve tarih boyunca nasıl yayıldığı hakkında bilgi veren bir quiz. İnsanların kahve tüketmesine neden olan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kahve kültürü de ele alınıyor.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Ultimate Coffee Quiz
9 questions

The Ultimate Coffee Quiz

EffectualEnlightenment avatar
EffectualEnlightenment
History of Coffee
10 questions

History of Coffee

StableTheory avatar
StableTheory
Use Quizgecko on...
Browser
Browser