IT-kosten en activiteiten

FaultlessDidgeridoo avatar
FaultlessDidgeridoo
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

36 Questions

Wat is een belangrijke overweging bij het vergelijken van de on-premise-TCO en cloud-TCO?

De voordelen van cloud zijn zelden te herleiden naar een lagere TCO.

Wat kan het monitoren van clouddiensten voorkomen?

Onaangename verrassingen in facturering

Wat zouden projectmanagers moeten begrijpen over cloudkosten?

Dat ontwikkelingen nefast kunnen zijn voor de TCO

Wat is de Total Cost of Ownership (TCO)?

De kostprijs gekoppeld aan IT-infrastructuur, die verder gaat dan alleen de aanschafkosten.

Waarom blijkt ROI niet toereikend te zijn voor informatiesystemen binnen een organisatie?

Omdat informatiesystemen complexer zijn en meer kosten met zich meebrengen dan alleen de initiële investering.

Wat is het doel van een investering in IT-infrastructuur volgens de tekst?

Het verbeteren van de operationele efficiëntie en functionaliteit van een organisatie.

Waarom is het meten van de effectiviteit van een investering in IT-infrastructuur complex volgens de tekst?

Omdat de impact van IT-infrastructuurinvesteringen moeilijk te kwantificeren is en verder gaat dan alleen financiële resultaten.

Wat is een mogelijke zorg met betrekking tot het gebruik van een app die toegang heeft tot een database?

Beveiligingsproblemen kunnen ontstaan door de app-toegang tot de database.

Wat valt onder de directe kosten volgens het Direct/Indirect TCO-model van Piedad?

Onderzoek, ontwerp, aanschaf en installatiekosten

Waarom kan het schatten van de ROI voor een IT-infrastructuurproject moeilijk zijn?

Vanwege de complexe aard van directe en indirecte kosten

Wat zijn de risico's die niet expliciet worden genoemd in de tekst?

Lange termijn kosten

Wat is een belangrijke factor bij de maandelijkse kosten voor cloudgebruik?

Workload en geavanceerde services

Wat is een mogelijke uitdaging bij de cloud-TCO?

Lange termijn kosten

Wat zijn de kosten die rekening houden met onderhoud, hardwarevervanging en updates?

Lange termijn kosten

Wat is een kenmerk van cloudelasticiteit?

Snel beschikbare extra capaciteit

Wat zijn mogelijke kosten die gepaard gaan met migratie naar de cloud?

Consultatie- en trainingskosten

Wat zijn de verborgen kosten die in rekening moeten worden gebracht bij het berekenen van TCO in cloud computing?

Onderhoud, patching, beveiliging en backups

Welk type prijsbepaling hanteert Amazon Web Services (AWS) voor haar diensten?

Betaal per gebruikte capaciteit

Wat is het nadeel van Cloud TCO volgens de tekst?

Moeilijkheid bij het vergelijken van verschillend geconfigureerde cloudoplossingen

Wat is een voordeel van het berekenen van TCO in cloud computing?

Meer transparantie in de kosten

Wat betekent 'Reserved Instance pricing' bij cloud service providers?

Capaciteit wordt gereserveerd en een beperkte hoeveelheid wordt vooraf betaald, waardoor een lagere prijs per gebruikte dienst wordt betaald

Wat zijn de opties die Amazon Web Services (AWS) biedt voor het bepalen van prijzen?

'Pay as you go', 'Pay even less when you reserve', 'Pay less when using more', 'Pay even less as AWS grows', 'Custom pricing'

Wat is de definitie van 'Spot Instance pricing' bij cloud service providers?

'Spot Instance pricing' biedt aanbod op ongebruikte capaciteit van de cloud provider en prijzen zijn fluctuerend

Wat is de definitie van 'TCO in cloud computing'?

'Total Cost of Ownership' in cloud computing

Wat zijn de kosten voor het bijhouden van technologie, zoals upgrades en ondersteuning?

Upgrade kosten

Welke kosten omvatten de kosten voor probleemoplossing en preventie?

Onderhoudskosten

Wat zijn de kosten voor het kopen van hardware en software?

Acquisitiekosten

Welke kosten vertegenwoordigen de totale uitgaven voor IT inclusief investeringen en ontwikkelingskosten?

CapEx

Welke kosten vertegenwoordigen de kosten voor de dagelijkse beheers- en onderhoudskosten gedurende een financieel jaar?

OpEx

Welke kosten hebben fiscale gevolgen en houden geen rekening met de werkelijke levensduur van de IT-infrastructuur?

TCO-model Gartner

Welke kosten omvatten installatie, opleidingen, onderhoud, ondersteuning, energiekosten, downtime, workarounds, auditing/monitoring en beveiliging?

Operatieel kosten

Welke kosten vertegenwoordigen de personeelskosten voor het garanderen en aanpassen van de IT-infrastructuur aan de beleidskeuzes van een bedrijf?

Niet-capitaalkosten

Welke kosten omvatten deels fixe en deels variabele kosten voor het beheer van operationele kosten en service levels?

Administratiekosten

Welke kosten vertegenwoordigen inherent gebruik van technologie of systeem?

Operationele kosten

Welke kosten representeren de kosten voor het beheer van de operationele kosten en service levels?

Controlekosten

Welke kosten omvatten de kosten bij het overstappen op voorafgestelde standaarden?

Standaardkosten

Study Notes

 • Kosten aanhoudbaarheid: kosten voor onderhoud, licentie, upgrades, ondersteuning en milieu
 • Onderhoudskosten: kosten voor probleemoplossing en preventie
 • Licentiekosten: kosten voor de houding van nodige licentie en eventuele bijkomende licentie
 • Upgrade kosten: kosten voor het bijhouden van de technologie
 • Milieukosten: kosten voor de milieueffecten van de technologie
 • TCO-model David, Schuff en St. Louis (2002): model met opsplitsing in acquisitie- en administratiekosten
 • Acquisitiekosten: kosten voor het kopen van hardware en software
 • Administratiekosten: deels fixe, deels variabele kosten
 • Controlekosten: kosten voor het beheer van de operationele kosten en service levels
 • Standaardkosten: kosten bij het overstappen op voorafgestelde standaarden
 • Operationele kosten: inherent aan gebruik van technologie of systeem
 • Operatieel kosten: installatie, opleidingen, onderhoud, ondersteuning, energiekosten, downtime, workarounds, auditing/monitoring, beveiliging, energiverbruik
 • TCO-model Gartner: scheiding tussen kapitaalkosten (CapEx) en niet-kapitaalkosten (OpEx)
 • CapEx: totale uitgaven voor IT in een financieel jaar, inclusief investeringen en ontwikkelingskosten
 • OpEx: kosten voor de dagelijkse beheers- en onderhoudskosten gedurende een financieel jaar, exclusief afschrijvingen en waardeverminderingen
 • TCO-benadering via het OpEx en CapEx-systeem heeft fiscale gevolgen, geen rekening houdt met de werkelijke levensduur van de IT-infrastructuur
 • Capitaalkosten: kosten voor hardware, software en locatie
 • Niet-capitaalkosten: personeelskosten voor het garanderen en aanpassen van de IT-infrastructuur aan de beleidskeuzes van een bedrijf.

Test je kennis over verschillende soorten IT-kosten en operationele activiteiten, zoals technische ondersteuning, database administratie en planning en procesmanagement.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser