History of Berlin

HumourousTin avatar
HumourousTin
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Welke belangrijke gebouwen zijn te vinden aan de 'Unter den Linden'?

Domkerk, Duits Historisch Museum, Russische en Amerikaanse ambassades

Wanneer begon de industrie in Berlijn zich te ontwikkelen?

Vanaf 1871

Welke belangrijke gebouwen staan aan de laan 'Unter den Linden' in Berlijn?

Domkerk, Het Duitse Historische Museum, Rusische en Amerikaanse Ambassades

Wat voor soort migratie vond plaats vanaf 1871 in Berlijn?

Arbeidsmigratie

Wat was de oorspronkelijke locatie van het oudste deel van de historische binnenstad van Berlijn?

Op en rond een eiland in de rivier de Spree

Wat was de reden voor de bouw van de Berlijnse Muur?

Om de scheiding tussen Oost-Berlijn (Sovjetunie) en West-Berlijn (Amerikanen, Britten en Fransen) te handhaven.

Hoeveel mensen werden naar verluidt doodgeschoten terwijl ze probeerden de grens over te steken tussen 1961 en 1989?

Ongeveer 150 mensen werden doodgeschoten door de Oost-Duitse grenspolitie.

Welke landen hadden invloed in respectievelijk Oost-Berlijn en West-Berlijn na de Tweede Wereldoorlog?

In Oost-Berlijn had de Sovjetunie de macht, terwijl in West-Berlijn de Amerikanen, Britten en Fransen de leiding hadden.

Discover the historical origins and industrial development of Berlin, including its iconic landmarks and influx of migrant workers in the 19th century.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

The Berlin Wall
5 questions

The Berlin Wall

SuperbVerdelite9582 avatar
SuperbVerdelite9582
German History: Berlin and Bonn
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser