Genel Cerrahi Bilgi Testi

UnbeatableSugilite5572 avatar
UnbeatableSugilite5572
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Genel cerrahi hangi vücut organlarını hedef alır?

Alimentary kanal ve karın içeriği, yani yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi, apandisit ve safra kanalları gibi organları hedef alır.

Genel cerrahlar hangi hastalıklarla ilgilenir?

Cilt, meme, yumuşak doku, yaralanma, periferik arter hastalıkları ve fıtıklarla ilgilenirler.

Genel cerrahlar hangi endoskopik prosedürleri gerçekleştirebilir?

Gastroskopi, kolonoskopi ve laparoskopik prosedürleri gerçekleştirebilirler.

Genel cerrahlar hangi alanlarda uzmanlaşabilirler?

Travma cerrahisi ve cerrahi yoğun bakım gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Hangi bölgelerde genel cerrahların sorumluluğu genellikle travma bakımını kapsar?

Kuzey Amerika, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi birçok bölgede genel cerrahların genel olarak travma bakımından sorumlu olmaktadır.

Genel cerrahi hakkında bilgi sahibi misiniz? Bu hızlı quiz ile genel cerrahinin temel konseptleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu test edin. (General surgery, cerrahi uzmanlık, abdominal içerik, esophagus, karaciğer, pankreas, safra kesesi, tiroid bezi, deri hastalıkları, meme hastalıkları)

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser