Французькі художники класицизму і романтизму

TranquilAlgorithm avatar
TranquilAlgorithm
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Що був провідним жанром у творчості Ніколя Пуссена?

Краєвид

Які мотиви були широко використовувані художниками класичного стилю?

Теми, образи і мотиви античного та ренесансного мистецтва

Які основні риси характеризують картини Клода Лоррена?

Міфологічні сюжети, зображення прекрасної і величної природи

Що притаманно пейзажам Клода Лоррена?

Тонкий колорит, майстерно побудована перспектива, класична завершеність композицій

Якого художника називали 'французьким Рафаелем'?

Ніколя Пуссен

Чим захоплювався Ніколя Пуссен у своїй творчості?

Природою, її величчю і гармонією

У якому стилі творили художники, які використовували теми античного і ренесансного мистецтва?

Класичний стиль = Так Сучасний стиль = Ні Бароко = Ні Романтизм = Ні

Якого художника називають 'французьким Рафаелем'?

Ніколя Пуссен = Так Клод Лоррен = Ні Моне = Ні Дега = Ні

Яке художнє напрямок переважав у творчості Ніколя Пуссена?

Краєвид = Так Портрет = Ні Абстракціонізм = Ні Сюрреалізм = Ні

Якими рисами відрізнялися пейзажі Клода Лоррена?

Тонкий колорит, перспектива, композиція = Так Яскравий контраст, абстракція, нестримність = Ні Реалізм, грубий колорит, безпорадність = Ні Футуризм, ламане світло, динаміка = Ні

Що було центральною темою у творчості Ніколя Пуссена?

Природа = Так Місто = Ні Абстракція = Ні Історичні події = Ні

Яку природу зображував Клод Лоррен на своїх картинках?

Прекрасну і величну природу = Так Сувору і моторну природу = Ні Магічну і фантастичну природу = Ні Неосвоєну дику природу = Ні

Study Notes

Художники класичного стилю

  • Художники класичного стилю широко використовували теми, образи і мотиви античного і ренесансного мистецтва.
  • Наслідуючи класику живопису Ніколя Пуссена, художників називали «Французьким Рафаелем».

Ніколя Пуссен

  • Ніколя Пуссен захоплювався природою, її величчю і гармонією.
  • Краєвид став провідним жанром у його творчості.
  • Картини Пуссена поетичні, витончені за колоритом.

Клод Лоррен

  • У картинах Клода Лоррена міфологічні сюжети підпорядковані зображенню прекрасної і величної природи.
  • Пейзажам Лоррена притаманні тонкий колорит, майстерно побудована перспектива, класична завершеність композицій.

Цей тест допоможе вам перевірити свої знання про французьких художників Ніколя Пуссена та Клода Лоррена, які працювали у стилі класицизму та романтизму. Дізнайтеся більше про їхні твори та стиль.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Francoise Nielly
4 questions

Francoise Nielly

UnwaveringPlatypus avatar
UnwaveringPlatypus
Sorrieu's Utopian Vision Quiz
10 questions

Sorrieu's Utopian Vision Quiz

HighQualityAwareness avatar
HighQualityAwareness
Rococo Art and Artists Quiz
16 questions

Rococo Art and Artists Quiz

StainlessFlugelhorn avatar
StainlessFlugelhorn
Art History: Eugene Delacroix
10 questions

Art History: Eugene Delacroix

ExcitedDramaticIrony avatar
ExcitedDramaticIrony
Use Quizgecko on...
Browser
Browser