Endocrine vs Exocrine Glands Quiz

TantalizingOpal avatar
TantalizingOpal
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

33 Questions

Where do endocrine glands secrete their products?

Into the interstitial fluid surrounding the secreting cells

Which of the following is an exocrine gland product?

Sweat

Which of these is not an endocrine gland?

Sebaceous gland

What is a function of hormones?

Regulate chemical composition and volume of internal environment

What can synthetic hormones like RU486 do?

Block natural hormone receptors

What is the role of receptors in relation to hormones?

Hormones need receptors to perform their functions; excessive hormones can deactivate receptors

What happens to target cells with receptors for specific hormones?

They are activated when the hormone is present

Which part of the brain serves as a link between the nervous and endocrine systems?

The hypothalamus

What classifies the hypothalamus as an endocrine gland?

It regulates various bodily functions and secretes hormones

What are the two main lobes of the pituitary gland?

The anterior and posterior lobes

What regulates the anterior pituitary gland?

The hypothalamus

What are some hormones secreted by the anterior pituitary gland?

hGH, TSH, FSH, PRL, and ACTH

Endocrine glands secrete their products into the interstitial fluid, while exocrine glands secrete their products into ducts

True

The pituitary gland is considered an exocrine gland

False

The hypothalamus contains cells that secrete hormones and is therefore classified as an endocrine gland

True

The pancreas functions exclusively as an endocrine gland

False

Synthetic hormones like RU486 can enhance the function of natural hormone receptors

False

Excessive hormones can never deactivate receptors

False

The presence of hormones can activate target cells with receptors for those hormones

True

The hypothalamus is not classified as an endocrine gland

False

The anterior pituitary gland does not control a wide range of bodily activities

False

The anterior pituitary gland secretes hormones like hGH, TSH, FSH, PRL, and ACTH

True

All cells in the anterior pituitary gland react to chemical staining in the same way

False

The anterior pituitary gland does not secrete tropic hormones

False

The pituitary gland does not secrete tropic hormones like TSH, ACTH, FSH, and LH, which regulate the ovaries and testes

False

The pituitary gland does not play a crucial role in regulating growth, reproduction, metabolism, and homeostasis

False

The hypothalamus does not serve as a link between the nervous and endocrine systems

False

The posterior pituitary gland does not have distinct functions from the anterior lobe

False

Tengdu eiginleika innkirtlakerfisins við þau líffæri sem það inniheldur:

Heiladingull = Stjórnar öllum öðrum innkirtlakerfisstjórnunum Nýrnahettur = Losar hormón sem stjórna vökvajafnvægi líkamans Hjarta = Seki hormón sem hafa áhrif á samdrátt vöðva Fituvefur = Losar hormón sem stjórna efnaskiptum og orkujafnvægi

Tengdu svipuðu líffæri við rétta gerð kirtla:

Heilinn = Inniheldur frumur sem losa hormón Magi = Losar fitusýrur í meltingarveg Nýru = Innihalda frumur sem losa meltingarsafa Húð = Losar svita

Tengdu eftirfarandi kirtla með þeirri aðalverkun sem þeir hafa:

Heiladingullinn = Stjórnar losun hormóna frá kirtli Nýrnahettur = Aukalyktar hormónasekret í líkamanum Próstata = Losun hormóna sem stjórna kynæxlun Kalkkirtill = Stjórnar kalkjafnvægi í líkamanum

Tengdu eftirfarandi hormón með þeim aðalverkunum sem þau hafa í líkamanum:

Prolaktín = Örvar mjólkurmyndun í brjóstakirtli ACTH = Stjórnar losun kortisóls í nýrnahettum TSH = Örvar skjaldkirtilshormónaframleiðslu LH = Stjórnar egglosi og andrógenmyndun í eggjastokkum og eistum

Tengdu eftirfarandi staðreyndir um hormón við réttu svari:

Hormón hafa áhrif á frumur sem hafa viðkomandi viðtaka fyrir þau hormón = Frumur geta aðlagast fjölda viðtaka sína eftir styrk hormónsins í umhverfi þeirra Hormón hafa lítinn áhrif á líkamann þegar þau eru notuð í smám skömmtum = Frumur hafa ávallt sama fjölda viðtaka óháð styrk hormónsins í umhverfi þeirra Hormón hafa áhrif á alla frumur líkamans óháð viðtakafjölda fyrir þau = Frumur geta aldrei aðlagast fjölda viðtaka sína eftir styrk hormónsins í umhverfi þeirra Hormón hafa engin áhrif á frumur líkamans nema viðtakar fyrir þau séu til staðar = Frumur geta aldrei aðlagast fjölda viðtaka sína eftir styrk hormónsins í umhverfi þeirra

Study Notes

Endocrine System and Hormones

 • Synthetic hormones like RU486 can block natural hormone receptors, affecting normal functions
 • Hormones need receptors to perform their functions; excessive hormones can deactivate receptors
 • Target cells with receptors for specific hormones are activated when the hormone is present
 • The hypothalamus serves as a link between the nervous and endocrine systems
 • The hypothalamus regulates various bodily functions and is also classified as an endocrine gland
 • The pituitary gland consists of the anterior and posterior lobes, each with distinct functions
 • The anterior pituitary gland controls a wide range of bodily activities and is regulated by the hypothalamus
 • Hormones secreted by the anterior pituitary gland include hGH, TSH, FSH, PRL, and ACTH
 • Different types of cells in the anterior pituitary gland react to chemical staining in different ways
 • The anterior pituitary gland secretes tropic hormones, which regulate the function of other endocrine glands
 • The pituitary gland secretes tropic hormones like TSH, ACTH, FSH, and LH, which regulate the ovaries and testes
 • The pituitary gland plays a crucial role in regulating growth, reproduction, metabolism, and homeostasis

Endocrine System and Hormones

 • Synthetic hormones like RU486 can block natural hormone receptors, affecting normal functions
 • Hormones need receptors to perform their functions; excessive hormones can deactivate receptors
 • Target cells with receptors for specific hormones are activated when the hormone is present
 • The hypothalamus serves as a link between the nervous and endocrine systems
 • The hypothalamus regulates various bodily functions and is also classified as an endocrine gland
 • The pituitary gland consists of the anterior and posterior lobes, each with distinct functions
 • The anterior pituitary gland controls a wide range of bodily activities and is regulated by the hypothalamus
 • Hormones secreted by the anterior pituitary gland include hGH, TSH, FSH, PRL, and ACTH
 • Different types of cells in the anterior pituitary gland react to chemical staining in different ways
 • The anterior pituitary gland secretes tropic hormones, which regulate the function of other endocrine glands
 • The pituitary gland secretes tropic hormones like TSH, ACTH, FSH, and LH, which regulate the ovaries and testes
 • The pituitary gland plays a crucial role in regulating growth, reproduction, metabolism, and homeostasis

The Endocrine System: Key Concepts and Functions

 • Synthetic hormones like RU486 (mifepristone) can block the receptors for naturally occurring hormones, such as progesterone, and prevent their normal effects, as seen in abortion induction.
 • Hormones exert their effects by interacting with specific receptors on target cells, with each cell typically having 2000 to 100,000 receptors for a specific hormone.
 • The hypothalamus, classified as an endocrine gland, serves as a vital link between the nervous and endocrine systems, controlling various bodily functions and receiving signals from internal organs and the retina.
 • The pituitary gland, comprising the anterior and posterior lobes, plays a crucial role in regulating numerous bodily activities, from growth to reproduction.
 • The anterior pituitary, representing 75% of the gland, releases hormones that control various bodily functions, and its secretion is regulated by the hypothalamus through the hypothalamic-hypophyseal portal system.
 • Hormones released by the anterior pituitary include human growth hormone (hGH), thyroid-stimulating hormone (TSH), follicle-stimulating hormone (FSH), and prolactin, each with specific functions in the body.
 • The anterior pituitary consists of five types of cells: somatotrophs, thyrotrophs, gonadotrophs, lactotrophs, and corticotrophs, which can be grouped based on their reaction to chemical staining.
 • The anterior pituitary releases tropic hormones, including TSH, ACTH, FSH, and LH, which regulate the function of other endocrine glands such as the thyroid, adrenal cortex, and gonads.
 • The thymus, pancreas, pituitary, testes, and ovaries are exclusively endocrine glands, while the placenta, kidney, sudoriferous glands, and mucous glands have other primary functions.
 • Hormones have a significant impact even in small doses, acting only on cells with specific receptors for the hormone, and the number of receptors on a cell can adjust based on the hormone's concentration.
 • The hypothalamus, functioning as the "boss" of the pituitary gland, controls the release of hormones from the pituitary and is crucial in coordinating various bodily functions.
 • The pituitary gland, located in the sella turcica of the sphenoid bone, is connected to the hypothalamus and consists of distinct functional and anatomical divisions, the anterior and posterior lobes.

Test your knowledge on endocrine and exocrine glands. Learn about the differences in their secretion processes and the glands associated with the endocrine system.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Glands and Connective Tissues Quiz
38 questions

Glands and Connective Tissues Quiz

PrivilegedRubellite7992 avatar
PrivilegedRubellite7992
Epithelium 2
24 questions

Epithelium 2

NavigableMoose avatar
NavigableMoose
Use Quizgecko on...
Browser
Browser