Ekonomiyang Pilipino

EducatedSard3885 avatar
EducatedSard3885
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang naging dulot sa ekonomiya ng bansa matapos ang pagkapaslang kay Ninoy Aquino?

Nagkaroon ng capital flight

Bakit humingi ng palugit ang pamahalaan sa IMF at World Bank?

Para makabayad ng utang na $127 bilyon noong 1983

Ano ang kapalit ng tulong pinansiyal na natanggap mula sa IMF at World Bank?

Mahigpit na pakikialam sa ekonomiya ng bansa

Bakit nagkaroon ng Snap Election noong 1986?

Para matiyak na may matatag na pamahalaan bago pautangin muli ng IMF

Sino ang tumakbo bilang pangalawang pangulo sa ilalim ng partidong KBL noong 1986?

Arturo Tolentino

Alin sa mga sumusunod ang hindi nabanggit bilang insidente ng pandaraya sa halalan?

Pananakit sa mga tagasubaybay

Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan kung bakit umalis ang 29 computer workers sa kanilang trabaho?

Napalitan o nabago ang mga datos na ipinadala ng COMELEC sa kanila

Sino ang humingi ng suporta sa mga tao para sa pagkain, gamot, at mga suplay sa pamamagitan ng broadcast ng Radyo Veritas?

Jaime Cardinal Sin

Ano ang tawag sa mapayapang rebolusyon na naganap noong Pebrero 1986?

Mapayapang EDSA Revolution

Ano ang ginawa ng mga madre, pari, kalalakihang walang armas, mga kababaihan kasama ang kanilang mga anak sa EDSA?

Hinarang nila ang mga tangkeng ipinadala ni Marcos

Study Notes

Ang Pagbagsak ng Ekonomiya

 • Ang pagkapaslang kay Ninoy Aquino ay may hindi mabuting dulot sa ekonomiya ng bansa dahil sa capital flight.
 • Maraming namumuhunan ang lumipat ng kanilang negosyo sa lugar na walang panganib tulad ng Hongkong at United States.
 • Humina ang mga negosyong lokal lalo na iyong umaasa sa mga dayuhang namumuhunan.
 • Marami ang nawalan ng trabaho at lumiit ang kita ng bansa.
 • Ang pamahalaan ay hindi nakabayad ang malaking utang nito sa institusyong pandaigdig na umaabot sa $127 bilyon noong 1983.

Ang "Snap Election" ng 1986

 • Ang IMF ay nagkaroon ng kondisyon na magkaroon ng matatag na pamahalaan ang Pilipinas bago ito pautangin muli.
 • Nagkaroon ng Biglaang Halalan o Snap Election noong Pebrero 7, 1986.
 • Tumakbo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo at si Arturo Tolentino naman bilang pangalawang pangulo sa ilalim ng partidong KBL.
 • Ang biyuda ni Ninoy Aquino na si Cory Aquino ay itinaguyod naman ng partido ng oposisyon ang Lakas ng Bayan (LABAN) bilang pangulo at si Salvador Laurel naman bilang pangalawang pangulo.

Ang Mapayapang EDSA Revolution

 • Nagsimula ang mapayapang rebolusyon noong Pebrero 22, 1986 ng sina Ministro Juan Ponce Enrile ng Tanggulang Pambansa at Tenyente Heneral Fidel V.Ramos.
 • Pinangunahan ni Enrile ang hindi pagkilala kay Marcos bilang Commander–in-Chief at pagsiwalat sa katiwaliang naganap sa halalan.
 • Inihayag din ni Enrile na ang pagtambang sa kanya noong 1972 ay gawa-gawa lamang ni Marcos para maisakatuparan ang Batas Militar.
 • Sinuportahan ng mga pari, seminarista at madre sa pamumuno ni Jaime Cardinal Sin at mga taong-bayan kabilang na ang mga Aquino ang pagtiwalag nina Enrile at Ramos kay Marcos.
 • Libu-libong tao ang nagkapit-bisig sa palibot ng Camp Crame at Aguinaldo upang ipadama ang kanilang suporta at pakikiisa sa panawagan nina Cardinal Sin, Enrile, Ramos at iba pa.

Alamin ang epekto ng pagpaslang kay Ninoy Aquino sa ekonomiya ng Pilipinas at kung paano ito nakaaapekto sa mga negosyo at kabuhayan ng mga mamamayan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Populasyon at Ekonomiya
10 questions
Pambansang Ekonomiya at Mga Modelo
6 questions
Ekonomiya: Modyul 1 hanggang 8 Buod
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser