Doğal Afetler ve Oluşumları

FabulousBanshee avatar
FabulousBanshee
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Doğal afet nedir?

Can ve mal kaybına neden olabilecek büyük ölçekli bir tehlike veya olaydır.

Depremler ne zaman meydana gelir?

Yer kabuğundaki fay hatları kırıldığında meydana gelir.

Volkanik patlamalar hangi durumda meydana gelir?

Erimiş kaya olan magmanın yer kabuğundan yeryüzüne yükselmesiyle meydana gelir.

Heyelan nedir?

Toprak, kaya veya moloz kütlelerinin yamaçtan aşağı kaymasıdır.

Kuraklık ne anlama gelir?

Uzun süreli yağış eksikliğidir.

Orman yangınları hangi faktörlerden kaynaklanabilir?

Yıldırım, insan faaliyeti ve kuraklık dahil faktörlerden kaynaklanabilir.

Ailenizle birlikte hazırlamanız gereken bir acil durum planında neler bulunmalıdır?

Tahliye rotaları, buluşma noktaları, iletişim bilgileri, acil durum malzemeleri

Acil durum kitinde hangi malzemeler bulunmalıdır?

Yiyecek, su, ilk yardım malzemeleri, el feneri, radyo, yedek pil ve diğer gerekli malzemeler

Ev ve işyerini güvenli hale getirmek için hangi adımlar atılabilir?

Ağır eşyaları sabitlemek, rafları ve dolapları duvara monte etmek, camların kırılmasını önleyecek filmler kullanmak, yangın söndürme cihazı bulundurmak

Doğal afet risklerine karşı toplumsal olarak nasıl önlemler alınabilir?

Afet yönetimi planlarını güncel tutmak, dayanıklı altyapı yatırımlarını teşvik etmek, farkındalık oluşturmak, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere destek olmak

Doğal afetlere karşı alınabilecek ek tedbirler neler olabilir?

Evinizi ve işyerinizi sigortalatmak, komşularınızla iletişim halinde olmak, AFAD ve diğer yetkili kurumların sosyal medya platformlarını takip etmek

Neden doğal afetlere karşı tedbir almak önemlidir?

Can ve mal güvenliğini korumak için

Study Notes

Doğal Afetler

 • Doğal afetler, can ve mal kaybına neden olabilecek büyük ölçekli bir tehlike veya olaylardır.
 • Doğal afetler jeolojik, hidrolojik, meteorolojik veya klimatolojik olaylardan kaynaklanabilir.

Deprem

 • Depremler, yer kabuğundaki fay hatları kırıldığında meydana gelir.

Volkanik Patlama

 • Volkanik patlamalar, erimiş kaya olan magmanın yer kabuğundan yeryüzüne yükselmesiyle meydana gelir.

Heyelan

 • Heyelanlar, toprak, kaya veya moloz kütlelerinin yamaçtan aşağı kaymasıdır.

Sel

 • Seller, aşırı su birikmesi nedeniyle meydana gelir.

Kuraklık

 • Kuraklık, uzun süreli yağış eksikliğidir.

Orman Yangınları

 • Orman yangınları, bir dizi faktörden kaynaklanabilir, yıldırım, insan faaliyeti ve kuraklık dahil.

Doğal Afetlerin Etkisi

 • Doğal afetler önemli bir yaşam kaybı ve mal kaybına neden olabilir.
 • Ayrıca altyapıya, işletmelere ve mahsullere de zarar verebilirler.

Hazırlık Önemi

 • Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.
 • Bu, bir acil durum planına sahip olmayı, bir acil durum kiti bulundurmayı ve yerel uyarılar hakkında bilgi sahibi olmayı içerir.

Doğal Afetlere Karşı Tedbirler

 • Bireysel önlemler: Acil durum planı hazırlamak, acil durum kiti hazırlamak, ev ve işyerini güvenli hale getirerek alınabilecek tedbirler.
 • Toplumsal önlemler: Afet yönetimi planlarının güncel ve kapsamlı olmasını sağlamak, altyapı yatırımları, eğitim ve farkındalık, gönüllülük ve diğer tedbirler.

Ek Tedbirler

 • Sigorta yaptırın: Evinizi ve işyerinizi doğal afetlere karşı sigortalayın.
 • Komşularınızla iletişim halinde olun: Acil durumlarda birbirinize yardım edebilmeniz için komşularınızla iletişim halinde olun.
 • Sosyal medya platformlarını takip edin: Afetler ve acil durumlarla ilgili güncel bilgiler için AFAD ve diğer yetkili kurumların sosyal medya platformlarını takip edin.

Bu quizde, doğal afetlerin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve farklı türlerine örnekler verilmiştir. Jeolojik, hidrolojik, meteorolojik ve klimatolojik olaylar doğal afetlere neden olabilir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser