DNA Replication Models in Prokaryotes
37 Questions
2 Views
3.4 Stars

DNA Replication Models in Prokaryotes

Understand how the semi-conservative replication model of DNA was determined in prokaryotes through the experiment conducted by Meselson and Stahl in 1958. Learn about the process of DNA replication and how DNA strands separate and form new double helices.

Created by
@TenderPolonium

Questions and Answers

DNA replikasyonunda, DNA polimeraz enzimleri için primer olarak kullanılan molekül hangisidir?

RNA

Helikazlar replikasyonda hangi görevi yapar?

Hidrojen bağlarını kırarak tek zincirli DNA oluşturur

Topoizomeraz I enzimi ne işe yarar?

Tek iplikte kesim/bağlama yapar

DNA replikasyonunda, SSBP'lerin görevi nedir?

<p>Tek zincirli DNA'yı korur</p> Signup and view all the answers

'Primosom' terimi hangi kompleksi ifade eder?

<p>DNA replikasyonunda primer sentezini gerçekleştiren kompleks</p> Signup and view all the answers

DNA sentezi sırasında görev alan DNA Polimeraz enzimleri hangi aşamada nükleotid ekler?

<p>Zincir uzaması</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda görev alan bir enzim olan Helikaz'ın ana işlevi nedir?

<p>DNA ipliklerini ayırma</p> Signup and view all the answers

SSBP (Tek iplikli DNA Bağlayıcı Protein) DNA replikasyonunda hangi görevi üstlenir?

<p>Tek iplikli DNA'yı korumak</p> Signup and view all the answers

DNA sentezi sırasında gerekli olan iyonlardan biri hangisidir?

<p>Mg+2</p> Signup and view all the answers

Prokaryot ve ökaryot DNA polimerazları arasındaki temel fark nedir?

<p>Ökaryot DNA polimerazları daha düşük doğrulukta kopyalama yapar.</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda enzim ve proteinlerin amino asit dizileri prokaryot ve ökaryot hücreler arasında farklılık gösterse de, DNA molekülünün kopyalanması işlevini gerçekleştiren ortak yapı hangisidir?

<p>DNA polimeraz</p> Signup and view all the answers

DNA polimerazların DNA sentezini gerçekleştirdiği yönde en önemli özelliği nedir?

<p>5' → 3' yönde sentez yapar</p> Signup and view all the answers

E.coli'de replikasyonda görev alan DNA polimeraz türleri nelerdir?

<p>Pol II ve Pol III</p> Signup and view all the answers

Ökaryotlarda kaç farklı DNA polimeraz çeşidi bulunmaktadır?

<p>5</p> Signup and view all the answers

DNA polimerazlar hangi yönlerde sentez yapabilen enzimlerdir?

<p>5' → 3' ve 3' → 5'</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonu sırasında DNA molekülündeki süpersarmal yapının kesilmesini ve gerilmenin azaltılmasını sağlayan enzim grubu hangisidir?

<p>DNA giraz</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda, tek ipliğe bağlanan proteinlerin hareketi ile molekül içi gerilmeleri azaltan proteinler hangileridir?

<p>SSBP proteinleri</p> Signup and view all the answers

DNA sentezinin başlama noktaları olan replikasyon orijinleri hangi işlemle tek iplikli hale getirilir?

<p>Kesilme</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda, prokaryotlarda saniyede kaç nükleotid sentezlenirken, ökaryotlarda saniyede kaç nükleotid sentezlenir?

<p>Prokaryotlarda 500-1000, ökaryotlarda 50</p> Signup and view all the answers

DNA polimerazların replikasyon sırasındaki rolü nedir?

<p>Yeni DNA zincirini sentezlemek</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda görev alan DNA polimeraz enzimi hangi işlemi gerçekleştirir?

<p>DNA zincirini uzatır</p> Signup and view all the answers

SSBP proteini hangi işlemde görev alır?

<p>Tek zincirli DNA'yı korur ve stabilize eder</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda iyonların rolü nedir?

<p>DNA polimeraz aktivitesini düzenler</p> Signup and view all the answers

Prokaryot ve ökaryotlarda DNA polimerazlar arasındaki fark nedir?

<p>Ökaryotlarda daha fazla DNA polimeraz çeşidi vardır</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda DNA polimerazın rolü nedir?

<p>Yeni DNA zincirini sentezler</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonu sırasında DNA molekülünün kopyalanması işlemi ne anlama gelmektedir?

<p>Mevcut DNA molekülünden aynısından bir tane daha yapılması</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunu gerçekleştiren enzimlerin görevi nedir?

<p>DNA molekülünün kopyalanmasını sağlamak</p> Signup and view all the answers

Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki DNA polimerazları arasındaki önemli bir fark nedir?

<p>Prokaryotik hücrelerde DNA polimerazlar RNA şablonlarını kullanır</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonu sırasında SSBP proteininin görevi nedir?

<p>DNA çift zincirinin ayrılmasını önlemek</p> Signup and view all the answers

Telomeraz enzimi hangi süreçte görev alır?

<p>Replikasyon</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunun gerçekleşmesi için gerekli olan DNA polimeraz enzimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

<p>Eukaryotlarda enzim, beta zincirine sahip DNA polimeraz I şeklindedir.</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda SSBP (Tek Zincir Bağlayıcı Protein) ne işe yarar?

<p>DNA zincirlerini bir arada tutarak replikasyon sürecini hızlandırır.</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda hangi iyon, DNA polimerazın aktivitesini katalize eder?

<p>Magnezyum (Mg++)</p> Signup and view all the answers

Prokaryot ve eukaryot DNA polimerazları arasındaki temel farklardan biri nedir?

<p>Eukaryotlarda sadece beta zincire sahip DNA polimeraz bulunurken, prokaryotlarda birden fazla tür bulunabilir.</p> Signup and view all the answers

DNA replikasyonunda DNA polimerazın rolü nedir?

<p>Yeni DNA ipliğini sentezlemek ve kalıp iplikle uygun bazları eşleştirmek.</p> Signup and view all the answers

'Semikonservatif replikasyon modeli'ne göre, her yeni DNA molekülünde neler korunmuş olacaktır?

<p>'Atasal' DNA ipliklerinden biri</p> Signup and view all the answers

'Yarı korunumlu replikasyon modeli' hangi süreci tanımlar?

<p>'Kalıp ipliklerin çoğaltılması' sürecini</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser