quiz image

Comunicări Media Offline și Câștigate

k0rn3a avatar
k0rn3a
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

40 Questions

Ce tip de media poate include broșuri sau magazine fizice?

Media offline

Ce înseamnă media câștigată în contextul relațiilor publice?

Publicitatea generată prin relații publice

Cum poate fi stimulată recomandarea prin "gură în gură"?

Prin marketingul viral și social media

Ce reprezintă o companie în contextul media?

O alternativă de investiție față de alte medii

Ce este necesar pentru realizarea suprapunerii între cele trei tipuri de comunicații?

Integrarea campaniilor și resurselor

Cum poate fi descris conținutul de pe un hub de conținut sau un site?

Ca microconținut

Ce permite partajarea conținutului între diferite tipuri de media?

API-urile de schimb de date

Ce este în primul rând despre marketingul digital?

Obiective digitale

Ce sunt cei 7D care susțin marketingul digital eficient?

Audiențe digitale, Dispozitive digitale, Platforme digitale, Media digitală, Date digitale și Tehnologie digitală

Ce este perioada caracterizată de utilizarea emailurilor și a bannerelor în marketingul digital?

Perioada pionierilor

Ce a devenit o componentă esențială a strategiilor de marketing digital odată cu creșterea utilizării smartphone-urilor?

Mobile marketing

Ce este importanța marketingului digital menționată în text?

Relevanța mediului online și măsurabilitatea rezultatelor

Cum se numește perioada în care marketingul digital a devenit tot mai orientat către interacțiunea socială și implicarea utilizatorilor?

Era rețelelor sociale

Ce este o forță dominantă în marketingul digital?

Marketingul de conținut

Ce a revoluționat modul în care brandurile interacționează cu clienții?

Personalizarea și automatizarea

De ce este marketingul digital esențial pentru afaceri în secolul 21?

Deoarece consumatorii petrec tot mai mult timp online

Ce poate influența semnificativ experiența clienților?

Marketingul digital

Care este un beneficiu al personalizării în marketingul digital?

Creșterea satisfacției clienților

Ce este un avantaj al marketingului digital în ceea ce privește extinderea piețelor țintă?

Posibilitatea de a ajunge la publicuri din diferite țări și culturi

Ce este un mijloc de a ajunge la publicuri din diferite țări și culturi?

Publicitatea online

Ce este un beneficiu al colectării feedback-ului și a datelor de la clienți?

Îmbunătățirea produselor sau serviciilor

Ce este un obiectiv al marketingului digital?

Achiziția și păstrarea clienților

Ce este un model de răspuns clasic în marketing?

AIDA

Ce este un avantaj al localizării conținutului în marketingul digital?

Adaptarea conținutului la cerințele și preferințele diferitelor piețe

Ce este scopul principal al analizei micromediului digital?

De a identifica oportunitățile și amenințările în mediul digital

Ce sunt cele trei componente cheie ale micromediului digital?

Concurența, clienții și furnizorii

Ce este unul dintre obiectivele analizării concurenței în mediul digital?

De a identifica competitorii direcți și indirecți

Ce este diferențierea în contextul concurenței în mediul digital?

Definirea unui factor unic care îi distinge de concurență

Ce este important de înțeles despre clienți în marketingul digital?

Comportamentul lor online și preferințele de cumpărare

De ce este important să se creeze profiluri detaliate ale clienților în marketingul digital?

Pentru a înțelege nevoile și preferințele clienților

Ce este monitorizarea concurenței în contextul micromediului digital?

Urmărirea constantă a mișcărilor și a tacticilor competitorilor

De ce este important să se dezvolte strategii adecvate de confruntare cu concurența în mediul digital?

Pentru a rămâne competitiv în mediul digital

Ce este principalul avantaj al utilizării datelor digitale în marketing?

Furnizarea de informații valoroase despre comportamentul clienților și preferințele acestora

Ce este rolul marketingului digital în strategia globală de afaceri a unei organizații?

Oferirea de beneficii și oportunități în cadrul strategiei de afaceri

Care este scopul principal al utilizării platformelor de social media în marketing?

Interacțiunea cu publicul și comunicarea directă cu clienții și potențialii clienți

Ce este beneficiul principal al gestionării reputației online în marketing?

Monitorizarea și îmbunătățirea recenziilor și imaginea online

Ce este scopul principal al campaniilor de publicitate online în marketing?

Atragerea potențialilor clienți și îndrumarea lor către produse sau servicii

Ce este beneficiul principal al creării și promovării de conținut valoros în marketing?

Atragerea vizitatorilor pe site și transformarea lor în lead-uri

Ce este beneficiul principal al utilizării instrumentelor de automatizare în marketing?

Identificarea și urmărirea potențialilor clienți și livrarea de conținut personalizat

Ce este rolul website-ului corporativ în marketing digital?

Prezentarea produselor sau serviciilor și generarea de lead-uri

Study Notes

Comunicații Media Câștigate (Earned Media)

 • Media câștigată este forma de media în care o companie devine editor multicanal
 • Include relații publice, influenceri, "word of mouth", marketing viral și social media
 • Este partajarea conținutului captivant dezvoltat prin diferite tipuri de parteneri, cum ar fi editorii, bloggerii și alți influenceri

Elemente Cheie ale Marketingului Digital

 • Obiective Digitale
 • Audiențe Digitale
 • Dispozitive digitale
 • Platforme digitale
 • Media digitală
 • Date digitale
 • Tehnologie digitală

Evoluția Marketingului Digital

 • Perioada pionierilor: emailuri și bannere
 • Era rețelelor sociale: apariția platformelor de socializare
 • Mobile Marketing: creșterea utilizării smartphone-urilor
 • Conținut de calitate: marketingul de conținut
 • Personalizarea și automatizarea: utilizarea datelor și a tehnologiilor de automatizare

Importanța Marketingului Digital

 • Relevanța mediului online
 • Măsurabilitate și ajustabilitate
 • Cunoaștere a publicului
 • Eficiență și economii de costuri

Rolul Marketingului Digital în Cadrul Strategiei de Afaceri

 • Crearea și gestionarea prezenței online a unei afaceri
 • Website-ul corporativ
 • Rețelele Sociale
 • Reputația Online
 • Campanii de Publicitate Online
 • Conținut de Calitate
 • Automatizarea Marketingului

Obiectivele Marketingului Digital

 • Achiziția și păstrarea clienților
 • Ierarhia modelului de răspuns: AIDA (Awareness--Interest--Desire--Action)

Micromediul Digital

 • Componente cheie: concurența, clienții și furnizorii
 • Identificarea și analiza concurenței
 • Diferențierea și monitorizarea concurenței
 • Clienții: înțelegerea nevoilor și preferințelor lor

Acest quiz explorează tipurile de media offline, cum ar fi broșurile și revistele fizice, și importanța companiilor de a deveni editori multicanal. De asemenea, abordează conceptul de media câștigată.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Offline Podcast and Succession TV Series Quiz
8 questions
Offline Parameter Estimation Quiz
3 questions
Paid Media Session 18 Quiz
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser