Clinical Reasoning Strategies and Repercussions Summary
18 Questions
1 Views
3.6 Stars

Clinical Reasoning Strategies and Repercussions Summary

Created by
@DecentLucchesiite

Questions and Answers

Wat is een van de belangrijkste doelen van de ICF?

Het mogelijk maken van vergelijking van data tussen verschillende landen, gebieden en sectoren.

Wat is een kritiekpunt op de ICIDH volgens de tekst?

Het ontbreken van specifieke items voor kinderen en ouderen.

Hoe wordt de 'oorzaak' van problemen met het functioneren benaderd in het kader van de ICF?

Als irrelevant bij de beschrijving van (problemen met) het functioneren.

Wat is een verschil tussen de ICIDH en de ICF?

<p>De ICIDH was Westers gericht, terwijl de ICF meer generiek toepasbaar is door het gebruik van neutrale bewoordingen.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'Interactief' in het kader van de ICF?

<p>Dat Participatie ook tot Stoornis of Functie kan leiden, of Functie tot Stoornis, etc.</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijk bezwaar van met name DPI tegen de ICIDH?

<p>'Oorz' van problemen werd alleen toegeschreven aan de betrokkene zelf.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'generiek toepasbaar' in het kader van de ICF?

<p>Dat het algemeen toepasbaar is door neutrale bewoordingen te gebruiken.</p> Signup and view all the answers

Waarom is het toevoegen van specifieke items voor kinderen en ouderen aan de ICF een noodzaak?

<p>Omdat specifieke items voor kinderen en ouderen ontbreken in de beschrijving.</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijk kenmerk van zowel ICIDH als ICF?

<p>Het integreren van aspecten van zowel medische als sociale model.</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de verschillende manieren om een klinische redenering op te bouwen?

<p>Verzamelmethode, hypothetico-deductieve methode, patroonherkenning, algoritme of beslissingsboom</p> Signup and view all the answers

Wat is kenmerkend voor het ICF-model?

<p>Het ICF-model voorziet in een grondslag voor menselijk functioneren, behandeldoelen, en bestuur van het menselijk functioneren.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'methodisch handelen' in de context van kinesitherapie?

<p>Een methode om effectief en efficiënt te kunnen werken als kinesitherapeut, gekenmerkt door doelgerichtheid en systematiek.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'vroegtijdige hypothesen' in de context van klinisch onderzoek?

<p>Hypothesen die worden gevormd in een vroeg stadium van het onderzoek.</p> Signup and view all the answers

Wat is het doel van methodisch handelen in de context van kinesitherapie?

<p>Het doel van methodisch handelen is om effectief en efficiënt te kunnen werken als kinesitherapeut door systematiek en bewustheid.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'aanmelding' in de context van methodisch handelen?

<p>'Aanmelding' is het startpunt van methodisch handelen waarbij de patiënt zich aanmeldt voor behandeling.</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'klinisch onderzoek' in de context van kinesitherapie?

<p>'Klinisch onderzoek' omvat zowel anamnese als lichamelijk onderzoek.</p> Signup and view all the answers

Wat is de relatie tussen werkeloosheid, depressie, activiteiten en pijnbeleving volgens de gegeven informatie?

<p>'Depressie veroorzaakt werkeloosheid, wat leidt tot een afname van activiteiten en daardoor tot pijnbeleving.'</p> Signup and view all the answers

Wat wordt bedoeld met 'ICF-model' volgens de gegeven informatie?

<p>'ICF-model' biedt een basis voor menselijk functioneren, behandeldoelen en bestuur van menselijk functioneren.</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser