भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास
13 Questions
1 Views
3.3 Stars

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास

भारताची अर्थव्यवस्था सोव्हियत मॉडेलला अनुसरून विकसित होत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी किंवा क्रयशक्ती समानतेच्या मापदंडानुसार पंधरवयांकडे किंवा क्रयशक्तीसमानतेच्या मापदंडानुसार तिसर्यांकडे आहे.

Created by
@HonestShakuhachi

Questions and Answers

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वांत मोठं क्षेत्र कोणतं आहे?

सेवा क्षेत्र

भारताच्या उत्पादनातील किती प्रतिशत हा भारताचा सहारा दाखवतो?

2.6%

भारतातील जनसंख्येचा किती प्रतिशत आर्थिक अंधगर्दीमुळे होतो?

50%

2022 मध्ये भारताची ग्रॉस डोमेस्टिक सेव्हिंग् संकेतस्थल किती प्रतिशत होती?

<p>29.3%</p> Signup and view all the answers

भारताची अर्थव्यवस्था कशाप्रकारे साधारण आहे?

<p>मिश्रित प्रोत्साहनीय अर्थव्यवस्था</p> Signup and view all the answers

१९४७ पासून १९९१ पर्यंत कोणती आर्थिक धोरणे अनुसरली जातली?

<p>सोव्हिएत मॉडेल</p> Signup and view all the answers

१९९१ मध्ये कोणते घटना आर्थिक मुकलेले?

<p>मंदीला समपलेली</p> Signup and view all the answers

२१ व्या शतकाच्या सुरुवातपासून कितपत GDP सुंदर कमी होत आहे?

<p>6% to 7%</p> Signup and view all the answers

भारताचे GDP मुख्यतः कोणत्या विषयावर आधारित आहे?

<p>कार्यालयीन खपत</p> Signup and view all the answers

भारताचे FDI (परस्परसंबंधित निवेश) कितपत होते आहे?

<p>$82 अरब</p> Signup and view all the answers

कोलोनियलिझमच्या प्रारंभपूर्वी भारतीय उपमहासागराची अर्थतंत्र कोणती होती?

<p>विश्वातील मोठी</p> Signup and view all the answers

2004 ते 2014 मध्ये कोणत्या कारणांमुळे भारत 'हरलं' म्हणून संकेतसुचित केलं जातं?

<p>GDP वाढ कमी होणे</p> Signup and view all the answers

'सेवा' क्षेत्र, 'संगणक' उद्योग, आणि 'दूरसंचार' क्षेत्र हे कोणत्या प्रमुख क्षेत्रांसंबंधित FDI प्रवाहाला सोपं म्हणून सूचित केलं जाऊ शकतं?

<p>'कंपन्‍न' क्षेत्र</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser