Quiz

ConvenientGray343 avatar
ConvenientGray343
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Hva er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø?

God dialog mellom ledere og ansatte

Hva bør være konkrete for å motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass?

Mål for HMS-arbeidet

Hva bør være så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå dem?

HMS-målene

Hva oppleves jobben som når vi jobber sammen med noen vi trives med?

God

Hva bør styres etter fastsatte mål for å være langsiktig?

Godt HMS-arbeid

Hva er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass ifølge avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv?

En god dialog mellom ledere og ansatte

Hva bør være konkrete for å motivere alle i arbeidet med å skape en god arbeidsplass?

HMS-målene

Hva består et styringssystem egentlig av?

Fire grunnleggende aktiviteter

Hva oppleves jobben som når man jobber sammen med noen man trives med?

God

Hva er viktig for små virksomheter når det gjelder planlegging og oppfølging av viktige aktiviteter?

Unngå store og vanskelige systemer

Hva er viktig for små virksomheter når det gjelder planlegging og oppfølging av viktige aktiviteter?

Å unngå store og vanskelige styringssystemer

Hva består et styringssystem egentlig av?

Fire grunnleggende aktiviteter

Hva bør være konkrete for å motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass?

HMS-mål

Hva er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø?

En god dialog mellom ledere og ansatte

Hva oppleves jobben som når vi jobber sammen med noen vi trives med?

God

Hva er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø?

En god dialog mellom ledere og ansatte

Hva bør målene for HMS-arbeidet være ifølge teksten?

Så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå målet

Hva består et styringssystem egentlig av ifølge teksten?

Fire grunnleggende aktiviteter

Hva oppleves jobben som god ifølge teksten?

Når vi jobber sammen med noen vi trives med

Hva krever alle virksomheter ifølge teksten?

Styring og planlegging

Finn ut om du har kunnskap om styringssystemer og arbeidsmiljø i denne quizen. Test deg selv på hvordan bedrifter kan oppnå gode resultater og overholde forskrifter gjennom god dialog, styring, og planlegging. Hvor godt kjenner du til kravene for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø? Ta quizen for å finne ut!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Creating a Safe Work Environment
15 questions
Business Equality Measures Quiz
5 questions

Business Equality Measures Quiz

LightHeartedCombination avatar
LightHeartedCombination
Use Quizgecko on...
Browser
Browser