html

AvailableRationality avatar
AvailableRationality
·
·
Download

Start Quiz

55 Questions

Care dintre urmatoarele reprezinta culoarea albastru in modelul de culoare RGB?

#0000FF

Care dintre urmatoarele reprezinta culoarea rosu in modelul de culoare RGB?

#FF0000

Care dintre urmatorii selectori CSS selecteaza elementul cu id-ul 'maria' din document?

#maria

Care este apelul corect pentru prelucrarea intr-un obiect a canvas-ului?

var b = document.getElementById('test')

Care dintre urmatoarele reprezinta culoarea verde in modelul de culoare RGB?

#00FF00

Formatul de stocare SVG este specific stocarii:

imaginilor vectoriale

Care dintre urmatoarele reprezinta formatul de stocare a imaginii JPEG?

imaginilor de tip raster

Desenarea unui cerc folosind un context grafic asociat unui element canvas se realizeaza prin intermediul functiei:

circle

Ce element HTML este utilizat pentru introducerea unei imagini in cadrul unei pagini?

img

Care dintre urmatorii selectori CSS selecteaza elementul cu id-ul “ion” din document ?

#ion

Formatul de stocare SVG este specific stocarii:

imaginilor vectoriale

Ce element HTML este utilizat pentru introducerea unei secvente CSS in interiorul unui document ?

style

Grafica vectoriala foloseste o reprezentare sub forma de:

functii matematice

Grafica raster (bitmap) foloseste o reprezentare sub forma de:

matrice de puncte

Elementul HTML folosit pentru reprezentarea unui paragraf este:

p

Care din urmatoarele metode nu exista implicit in JavaScript ?

document.getElementByTagName();

Care este tagul pentru introducerea in HTML a unui container pentru crearea grafica ?

< canvas >

Care este metoda corecta pentru scriere in canvas ?

fillText(text,x,y)

Ce element HTML este utilizat pentru specificarea stilurilor CSS externe pentru un document ?

link

Care este varianta corecta de includere a unei imagini ase.jpg in cadrul unui document HTML ?

< img src=”ase.jpg” alt=”Exemplu imagine” >

Elementul HTML utilizat pentru introducerea unui element de grafica vectoriala in cadrul unei pagini este:

svg

Elementul HTML folosit pentru reprezentarea unui rand in cadrul unui tabel este:

tr

Formatul de stocare SVG este specific stocarii:

imaginilor vectoriale

Stabilirea culorii rosu pentru umplerea urmatoarei figuri desenate pe contextul grafic c asociat unui element canvas se realizeaza prin:

c.fillStyle=”red”

Compresia video are la baza eliminarea redundantei:

intra si inter-cadru

Sunetul este difinit ca:

O vibratie care se propaga printr-un mediu material

Care dintre urmatoarele caracteristici NU este specifica imaginilor vectoriale:

imaginea este dependenta de scara de vizualizare

Compresia JPEG NU utilizeaza:

compresia LZW

Desenarea unui dreptunghi in canvas se realizeaza cu metoda:

fillRect(0,0,50,70)

Care este apelul correct pentru preluarea unui obiect al canvasului ?

var b =document.getElementByID(“test”)

Care este sintaxa corecta pentru introducerea in pagina a unui script extern ?

< script type=”text/javascript” src=”scriptulmeu.js” >

Ce atribut este utilizat pentru specificarea stilurilor CSS intr-un element HTML?

style

Care este varianta corecta pentru introducerea in HTML a unui css extern ?

< link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”stilulmeu.css” >

Care dintre urmatoarele secvente respecta sintaxe CSS ?

body {color: black;}

Ce elemente HTML vor fi modificate prin intermediul selectorului img.all ?

toate imaginile care au atributul class=”all”

jQuery este:

o biblioteca JavaScript

Desenarea unui cerc folosind un context grafic asociat unui element canvas se realizeaza prin intermediul functiei:

arc

Care din urmatoarele elemente svg este utilizat pentru gruparea unui set de elemente fara a le afisa ?

g

Care dintre urmatoarele valori nu este o valoare acceptabila pentru proprietatea CSS position ?

float

Elementul HTML utilizat pentru introducerea unui element de grafica raster in cadrul unei pagini este:

canvas

Care dintre urmatoarele modele de culoare este de tip aditiv ?

RGB

Desenarea conturului unui dreptunghi pe un element de tip se poate realiza cu urmatoarele metode aferente CanvasRenderingContext2D:

strokeRect(x, y, width, height)

Care dintre urmatoarele nu este o metoda de transformare disponibila pentru CanvasRenderingContext2D(canvas.getContext(“2d”)):

deplasare

Care dintre urmatoarele atribute nu este utilizat in mod obisnuit pe un element audio?

showControls

CMYK este un model:

substractiv

Care dintre algoritmii de mai jos este doar fara pierdere de informatie?

FLAC

Care dintre urmatoarele NU sunt formate de stocare pentru imagini vectoriale?

PNG

Care din cele de mai jos NU este cerinta pentru compresia video

Generarea cadrelor intermediare

Care din cele de mai jos NU este cerinta pentru compresia video

Compresia sunetului fara pierdere de informatie

Care este atributul care face ca sunetul in tag-ul audio sa ruleze continuu pana cand este oprit de catre utilizator?

loop

In cadrul compresiei JPEG pentru imagini este utilizata:

Transformata Cosinus Discreta

Care este elementul introdus in html5 care permite redarea nativa a fisierelor de sunet?

< audio >

Care informatie NU este adevarata cu privire la Group of Pictures (GOP)

Nu sunt comprimate

Care dintre urmatoarele formate este utilizat pentru stocarea sunetului necomprimat?

WAVE

Pierderea de informatie in cazul compresiei JPEG este influentata de:

alegerea matricei de cuantizare

Study Notes

Culoare în modelul RGB

 • Albastrul este reprezentat de valoarea RGB (0, 0, 255)
 • Rosu este reprezentat de valoarea RGB (255, 0, 0)
 • Verde este reprezentat de valoarea RGB (0, 255, 0)

Selektor CSS

 • Selectorul care selecteaza elementul cu id-ul 'maria' este #maria
 • Selectorul care selecteaza elementul cu id-ul 'ion' este #ion

Canvas

 • Desenarea unui cerc se realizeaza cu functia arc()
 • Desenarea unui dreptunghi se realizeaza cu metoda fillRect()
 • Prelucrarea unui obiect Canvas se realizeaza prin apelul getContext('2d')
 • Scrierea in canvas se realizeaza cu metoda fillText()

HTML

 • Elementul utilizat pentru introducerea unei imagini este img
 • Elementul utilizat pentru introducerea unui paragraf este p
 • Elementul utilizat pentru introducerea unui rand in cadrul unui tabel este td
 • Elementul utilizat pentru introducerea unui element de grafica vectoriala este svg
 • Elementul utilizat pentru introducerea unui element de grafica raster este img

Stocare

 • Formatul de stocare SVG este specific stocarii vectoriale
 • Formatul de stocare JPEG este specific stocarii raster

CSS

 • Elementul utilizat pentru introducerea stilurilor CSS externe este link
 • Atributul utilizat pentru specificarea stilurilor CSS intr-un element HTML este style
 • Sintaxa corecta pentru introducerea in pagina a unui script extern este ``

Sunet

 • Sunetul este definit ca o serie de unde sonore
 • Elementul introdus in HTML5 care permite redarea nativa a fisierelor de sunet este audio

Compresie

 • Compresia video are la baza eliminarea redundantei
 • Compresia JPEG utilizeaza algoritmul DCT
 • Pierderea de informatie in cazul compresiei JPEG este influentata de calitatea imaginii

Testează-ți cunoștințele despre culorile în modelul de culoare RGB și selectorii CSS în acest quiz interactiv. Alege răspunsurile corecte pentru a demonstra cât de bine te descurci cu aceste concepte de bază în designul web.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

HTML and Web Development Quiz
10 questions
Modelo RGB y CMYK
6 questions

Modelo RGB y CMYK

GreatMajesty avatar
GreatMajesty
Teoría del color y modelos RGB vs CMYK
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser