Geografie Kwartaal 2 Toets
196 Questions
2 Views
3.7 Stars

Geografie Kwartaal 2 Toets

Created by
@GreatestTiger

Questions and Answers

Wat is die buiteste laag van die Aarde?

Kors

Watter deel van die Aarde is vloeibaar a.g.v. hoë temperature?

Buiteste kern

Watter laag van die Aarde is 1,200 km dik?

Binneste kern

Wat is die laag onder die Kors?

<p>Mantel</p> Signup and view all the answers

Watter laag van die Aarde is semi-vloeistof?

<p>Mantel</p> Signup and view all the answers

Waarvoor is dit belangrik om die lae van die Aarde te verstaan?

<p><strong>Geologie en aardwetenskaplike prosesse</strong></p> Signup and view all the answers

Wat is die gevolg van twee kontinentale plate wat bots en materiaal opstoot om berge te vorm?

<p>Vulkaniese aktiwiteit en sterk aardbewings</p> Signup and view all the answers

Watter tipe grens vind plaas wanneer plaatrande skuif sonder om skors te skep of te vernietig?

<p>Transform grense</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat rotslae buig en plooi as gevolg van intensiewe druk by tewens van tektoniese plate?

<p>Meganiese spanning deur plaatbewegings</p> Signup and view all the answers

Watter tipe plooi word gekenmerk deur ledemate wat byna horisontaal is en onder hoë druk gevorm word?

<p>Recumbent Fold</p> Signup and view all the answers

Hoe word bergreeks soos die Himalayas grootliks gevorm?

<p>Deur botsing van kontinentale plate</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofdoel van die monitering van die grondtemperatuur, gasuitlatings, en fisiese veranderinge in vulkane?

<p>Waarskuwing vir vulkaniese bedreigings</p> Signup and view all the answers

Watter tipe fold vind plaas wanneer die rotslae in een rigting geneig is?

<p>Monokline</p> Signup and view all the answers

'n Oorvoufold (Nappe) gebeur onder ekstreme druk wat veroorsaak dat die rots nie net vou nie, maar ook breek en oor homself skuif.

<p>'n Waar</p> Signup and view all the answers

'n Sincline is 'n neerwaartse U-vormige vou, terwyl 'n antikline 'n opwaartse boog-vormige vou is.

<p>'n Waar</p> Signup and view all the answers

'n Transformgrens vind plaas wanneer plaatrande uitmekaar skuif en magma toelaat om na bo te styg.

<p>'n Onwaar</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n positiewe impak van vulkane op mense?

<p>Toerisme</p> Signup and view all the answers

Watter negatiewe impak van vulkane kan waterbronne beïnvloed?

<p>Vulkaniese as wat water besoedel</p> Signup and view all the answers

Wat word in die teks genoem as 'n ryk hulpbron wat in vulkaniese areas gevind kan word?

<p>Edelgesteentes soos diamante</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n gesondheidsrisiko wat deur vulkane veroorsaak word?

<p>Gesondheidsrisiko's</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n negatiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op menslike nedersettings?

<p>Verwoesting van eiendom</p> Signup and view all the answers

'n Voordeel van vulkaniese gronde vir boerdery is dat dit __________ is.

<p>'n Rykdom aan voedingstowwe bevat</p> Signup and view all the answers

Wat is die proses waardeur bestaande rots afgebreek word tot sedimente wat deur wind, water en ys vervoer en neergesit word?

<p>Sedimentasie van Rots</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat magma nie die oppervlak bereik nie, maar eerder onder die grond afkoel en verhard?

<p>Intrusiewe Rotsaktiwiteit</p> Signup and view all the answers

Watter tipe groot massa's van igneous rots vorm diep onder die aarde se oppervlak en word dikwels oor tyd deur erosie blootgestel?

<p>Batholiths</p> Signup and view all the answers

Hoe word metamorfe rots gevorm?

<p>Onder ekstreme druk en temperatuur sonder om te smelt</p> Signup and view all the answers

Watter bewys ondersteun die teorie van kontinentale skuif?

<p>'n Jigsaw-passing tussen Afrika en Suid-Amerika.</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre faktor wat landskappe beïnvloed volgens die teks?

<p>'n Geologiese struktuur en tipe van rots teenwoordig</p> Signup and view all the answers

'n Batholith is 'n tipe _____________ .

<p>'n Groot massa van igneous gesteente watp onder die aardoppervlak vorm</p> Signup and view all the answers

'n Metamorfe rots verander ___________ .

<p>'n Metamorfe rots verander onder ekstreme druk en temperatuur sonder om te smelt.</p> Signup and view all the answers

'n Dyke word gevorm wanneer ___________ .

<p>'n Dyke word gevorm wanneer magma in barste vul en verhard.</p> Signup and view all the answers

'n Sill is ___________ .

<p>'n Sill is 'n horisontale massa van gesteente.</p> Signup and view all the answers

Wat is die verskil tussen 'n groot aardbewing en 'n klein aardbewing?

<p>Groot aardbewings veroorsaak meer skade en verlies van lewe as klein aardbewings.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n direkte impak van aardbewings op infrastruktuur?

<p>Vernietiging van strukture soos geboue, paaie, brûe, en nutslyne.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan die impak van aardbewings opvolgende rampe veroorsaak?

<p>Deur die potensiaal vir brande of chemiese lekkasies.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur steilkegelagtige bulte rondom die opening?

<p>Skielike Vulkane</p> Signup and view all the answers

Wat is die kenmerkende eienskap van 'n Skildvulkaan?

<p>'n Sentrale opening wat lava effusief uitwerp</p> Signup and view all the answers

'n Uitgedoofde vulkaan verwys na 'n vulkaan wat ...

<p>...lankal nie meer uitgebars het nie en nie verwag word om weer uit te bars nie.</p> Signup and view all the answers

'n Eenheid bestaande uit geharde lava, as, en rotsafval afkomstig van opeenvolgende uitbarstings verwys na...

<p>'n Saamgestelde vulkaan</p> Signup and view all the answers

'n Magma kamer naby die aardoppervlak wat druk oor tyd opbou verwys na...

<p>'n Saamgestelde vulkaan</p> Signup and view all the answers

'n Enkele vulkaan met verskeie openinge of pype wat dalk nie die oppervlak bereik nie, maar ondergrondse indrukke vorm, word genoem...

<p>'n Vulkaniese Vent</p> Signup and view all the answers

'n Vulkane met lae helling gevorm deur die vloei van lae-viskositeit lava wat groot afstande kan vloei, behoort aan watter kategorie?

<p>'n Skildvulkaan</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van 'n saamgestelde vulkaan?

<p>Gevorm deur eksplosiewe eruptions wat as en lava fragmente uithard in die lug.</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofverskil tussen plooiberge en skuinsversteurings?

<p>Plooiberge vorm as gevolg van spanning, terwyl skuinsversteurings vorm as gevolg van kompressie.</p> Signup and view all the answers

Watter soort aardbewingsgolf is die mees vernietigend?

<p>Oppervlak golwe</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van horisontale kragte in die konteks van aardversteurings?

<p>Hulle veroorsaak skuiffoute.</p> Signup and view all the answers

Wat is die meetinstrument wat gebruik word om aardbewings se besonderhede te meet en op te neem?

<p>Seismograaf</p> Signup and view all the answers

Watter aardbewingsgol kan deur vloeistowwe beweeg?

<p>Sekondre golwe</p> Signup and view all the answers

Wat is die oorsaak van 'n tsunami?

<p>'n Aardversteuring</p> Signup and view all the answers

'n Aardbewing met 'n Richter-skaalmeting van 5.5 val in watter kategorie?

<p>'n Matige tot Sterk aardbewing</p> Signup and view all the answers

Wat is die korrekte beskrywing van die aardkors?

<p>Die buiterste soliede laag van die Aarde waarop ons woon.</p> Signup and view all the answers

Watter laag van die Aarde is vloeibaar as gevolg van hoë temperature?

<p>Buitekern</p> Signup and view all the answers

Wat is die belangrikheid van die Mohorovičić diskontinuïteit (Moho)?

<p>Dit merk die grens tussen die aardkors en die mantel.</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre samestelling van die buitekern van die Aarde?

<p>Yster (Fe) en Nikkel (Ni)</p> Signup and view all the answers

Hoe dik is die mantel van die Aarde in vergelyking met die aardkors?

<p>Dikker as die aardkors</p> Signup and view all the answers

'n Transformgren vind plaas wanneer ___________ .

<p>'n Plaatrand beweeg in 'n horisontale rigting verby 'n ander plaatrand.</p> Signup and view all the answers

Wat is die effek van langsame afkoeling op 'n rots se kristalgrootte?

<p>Dit vorm groot kristalle.</p> Signup and view all the answers

Wat is die proses waardeur sedimentêre gesteentes gevorm word?

<p>Aftakeling van bestaande gesteentes</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van 'n laccolith?

<p>Dit is 'n horisontale struktuur.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe landvorm word aangetref in kalksteenareas soos karstrige landskappe?

<p>Grotte en bronne</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n sentrale kenmerk van tors, soos genoem in die teks?

<p>'n Residu van erosie</p> Signup and view all the answers

Watter bewys ondersteun die teorie van kontinentale skuif volgens die teks?

<p>'n Jigsaw-passing tussen Afrika en Amerika</p> Signup and view all the answers

'n Sill word gevorm deur:

<p>'n Horisontale intrusie tussen bestaande rotslae.</p> Signup and view all the answers

'n Batholith word gekenmerk deur:

<p>'n Diepgeleë massa van gestolde magma.</p> Signup and view all the answers

'n Metamorfe rots verander as gevolg van:

<p>'n Proses van druk en hitte sonder smelting.</p> Signup and view all the answers

'n Dyke word gevorm wanneer:

<p>'n Vertikale intrusie in bestaande rotslae.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n positiewe impak van vulkane op die toerisme?

<p>Vulkaniese aktiwiteit kan toeriste aanlok om te kom kyk, wat die plaaslike ekonomieë kan bevorder.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan vulkaniese gronde boerdery bevoordeel?

<p>Vulkaniese gronde is ryk aan voedingstowwe en hoogs vrugbaar.</p> Signup and view all the answers

Watter negatiewe impak het vulkane op gesondheid en veiligheid?

<p>Vulkane kan gevaarlike gasse en as vrystel, wat gesondheidsrisiko's inhou.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe delfstowwe kan in oorvloeidende mate in vulkaniese gebiede gevind word?

<p>Delfstowwe soos ystererts is algemeen in vulkaniese areas.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan lava- en modderstrome menslike nedersettings en infrastruktuur beïnvloed?

<p>Lava- en modderstrome kan nedersettings, infrastruktuur en landbougrond vernietig.</p> Signup and view all the answers

Hoe dra vulkaniese aktiwiteit by tot die klimaatpatrone?

<p>'n Vulkaniese uitbarsting kan veranderinge in klimaatpatrone veroorsaak deur aerosole in die atmosfeer vry te stel.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van 'n saamgestelde vulkaan?

<p>Karakteriseer deur steilkegelagtige bulte rondom die opening.</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre impak van aardbewings op infrastruktuur?

<p>Vernietiging van geboue, paaie, brûe, en nutslyne.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n gemeenskaplike risiko wat verbonde is aan vulkaniese aktiwiteit?

<p>Risiko van gesondheidsprobleme deur vulkaniese as en gasse.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n positiewe impak van vulkane op mense?

<p>'n Vrugbare grond vir boerdery.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n hoofmetode wat ontwikkelde lande gebruik om hulleself voor te berei op aardbewings?

<p>'n Geavanceerde waarskuwingstelsel.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n risiko wat ontwikkelende lande in vergelyking met ontwikkelde lande kan ervaar tydens 'n aardbewing?

<p>'n Hoër bevolkingsdigtheid in kwesbare areas.</p> Signup and view all the answers

'n Sill vorm wanneer ____________ .

<p>'n Dun laag magma horisontaal tussen bestaande rotslae vloei.</p> Signup and view all the answers

'n Cinder Cone Volkaan word gekenmerk deur __________ .

<p>'n Eksploderende uitbarsting wat koniese bulte rond die opening vorm.</p> Signup and view all the answers

'n Oormatige druk in die aardmantel kan veroorsaak dat magma ____________ .

<p>'n Kamer naby die oppervlak vul en uiteindelik uitbars.</p> Signup and view all the answers

'n Shield Volkaan het gewoonlik ____________ .

<p>'n Sagte helling gevorm deur die vloei van lae-viskositeit lava.</p> Signup and view all the answers

Wat is die gevolg van die botsing tussen twee kontinentale plate?

<p>Die vorming van die Himalayas</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerkende eienskap van 'n Recumbent Fold?

<p>Dit het ledemate wat byna horisontaal is</p> Signup and view all the answers

Hoe word 'n Monoklien in die geologie beskryf?

<p>Dit is 'n enkele, stapsgewyse vou waarin rotslae in een rigting gekantel is</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat rotslae plooi en buig onder intensiewe druk?

<p>Kontinentale botsings</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur steilkegelagtige bulte rondom die opening?

<p>Kegelvormige vulkaan</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre doel van horisontale kragte in die konteks van aardversteurings?

<p>'n Direkte impak op infrastruktuur</p> Signup and view all the answers

Watter aardbewegingsgol kan deur vloeistowwe beweeg?

<p>'n Sekondêre gol</p> Signup and view all the answers

Watter laag van die Aarde is half-vloeibaar a.g.v. hoë temperature?

<p>'Outer core'</p> Signup and view all the answers

Wat word bedoel met die verwydering van materiaal deur wind, water en ys?

<p>Erosie</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike aspek van plooibergformasies vir landbou, soos genoem in die teks?

<p>Bied uitstekende weidingsgebiede</p> Signup and view all the answers

Watter tipe aardbeweging veroorsaak die vorming van reverse faults volgens die teks?

<p>Vertikale beweging</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerkende impak van aardbewings op infrastruktuur, soos genoem in die teks?

<p>Skade aan geboue en strukture</p> Signup and view all the answers

Watter tipe bergreeks is 'n voorbeeld van 'n fold mountain volgens die teks?

<p>Plooibergreeks soos die Andesberge</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van die Mohorovičić diskontinuïteit (Moho)?

<p>Om die grens tussen die Kors en Mantel te markeer</p> Signup and view all the answers

Watter laag van die Aarde is vloeibaar as gevolg van hoë temperature?

<p>Buitenste Kern</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerkende eienskap van 'n Cinder Cone Volkaan?

<p>'n Ovaalvormige kegelvorm</p> Signup and view all the answers

Hoe dik is die Mantel van die Aarde in vergelyking met die aardkors?

<p>10-100 km dikker as die Aardkors</p> Signup and view all the answers

'n Magma kamer naby die aardoppervlak wat druk oor tyd opbou verwys na...

<p>'n Batholith</p> Signup and view all the answers

'n Richter-skaalmeting van 5.5 vir 'n aardbewing val in watter kategorie?

<p>'n Matige aardbewing</p> Signup and view all the answers

Watter positiewe impak van vulkane op mense word genoem in die teks?

<p>Ryk aan minerale hulpbronne</p> Signup and view all the answers

Watter aspek van 'n vulkaan kan gevaarlik wees vir menslike gesondheid, volgens die teks?

<p>Vulkaniese as in die lug</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n negatiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op menslike nedersettings, soos beskryf in die teks?

<p>Beskadigde eiendom en infrastruktuur</p> Signup and view all the answers

Waarom is vulkaniese grond ryk aan voedingsstowwe vir plantegroei?

<p>'n Rykdom aan minerale</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n gevolg van langsame afkoeling op die kristalgrootte van 'n rots?

<p>'n Toename in kristalgrootte</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van 'n shield-vulkaan soos genoem in die teks?

<p>'n Vloeiende vorm en lae helling</p> Signup and view all the answers

Wat is die proses waardeur bestaande rots afgebreek word tot sedimente wat deur wind, water en ys vervoer en neergesit word?

<p>Erosie</p> Signup and view all the answers

Wat bepaal die kristalgrootte binne 'n rots volgens die teks?

<p>Die tempo van afkoeling</p> Signup and view all the answers

Watter tipe groot massa's van igneous rots vorm diep onder die aarde se oppervlak en word dikwels oor tyd deur erosie blootgestel?

<p>Batholiths</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n sentrale kenmerk van karstlandskappe?

<p>Grotte, bronne, en akwifere</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre doel van 'n dyke in die geologiese konteks?

<p>'n Vertikale spleet te vul</p> Signup and view all the answers

'n Shield Volkaan het gewoonlik ____________ .

<p>'n Laag-viskositeit lava</p> Signup and view all the answers

'n Oorvoufold (Nappe) gebeur onder ekstreme druk wat veroorsaak dat die rots nie net vou nie, maar ook breek en oor homself skuif. Die tipe plooi wat hier beskryf word, staan bekend as ____________ .

<p>'n Oorvoufold (Nappe)</p> Signup and view all the answers

'n Enkele vulkaan met verskeie openinge of pype wat dalk nie die oppervlak bereik nie, maar ondergrondse indrukke vorm, word genoem ____________ .

<p>'n Sill</p> Signup and view all the answers

'n Transversale vulkaanbeweging vind plaas wanneer magma ____________ .

<p>'n Vertikale spleet vul en na bo styg</p> Signup and view all the answers

'n Chimney-agtige struktuur wat magma vanaf dieper areas na die oppervlak laat beweeg, word genoem ____________ .

<p>'n Pipe</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat foldberge gevorm word?

<p>Die druk van die aardkors wat rotse vou en plooie.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe landvorm word geskep deur horisontale bewegings langs foute?

<p>Blokbome</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n algemene impak van aardbewings op die aarde se oppervlak?

<p>Skuif van landmassas</p> Signup and view all the answers

Wat is die kenmerkende eienskap van P-golwe in aardbewings?

<p>Hulle beweeg vinnig en rek of druk die grond saam.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe landvorm is 'n graben geassosieer met?

<p>Rifvalleie</p> Signup and view all the answers

Watter natuurlike verskynsel kan 'n tsunami veroorsaak?

<p>Aardbewings</p> Signup and view all the answers

'n Sterkte 7 aardbewings val in watter kategorie op die Richter-skaal?

<p>'Very Strong'</p> Signup and view all the answers

'n Dyke word gevorm wanneer magma ____________ .

<p>'n Lang, dun massa magma deur krake in rotslae beweeg en verhard.</p> Signup and view all the answers

'n Metamorfe rots verander as gevolg van ____________ .

<p>'hitte en druk.'</p> Signup and view all the answers

'n Seismograaf meet en neem op ____________ .

<p>'seismiese golwe.'</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur sagte hellinge as gevolg van die effusiewe uitbreek van lae-viskositeit lava?

<p>Shield Volkaan</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre impak van 'n groot aardbewing, soos bespreek in die teks?

<p>Infrastruktuurskade en gesondheidsrisiko's</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan is Anak Krakatau wat in 2007 uitgebreek het?

<p>Aktiewe Volkaan</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre verskil tussen 'n Dormante en 'n Uitgedoofde volkaan?

<p>'n Dormante volkaan het in die verlede uitgebreek, terwyl 'n Uitgedoofde volkaan nog nooit uitgebars het nie.</p> Signup and view all the answers

'n Composite Volkaan, of Stratovulkaan, word gekenmerk deur wat?

<p>Explosiewe uitbarstings en steilkegelagtige bulte</p> Signup and view all the answers

'n Magma kamer wat naby die aardoppervlak druk opbou, kan lei tot wat?

<p>'n Magma-intrusie</p> Signup and view all the answers

'n Sill vorm wanneer wat gebeur?

<p>'n Lava stroom onder die oppervlak vloei en verhard</p> Signup and view all the answers

'n Transformgren vind plaas wanneer wat gebeur?

<p>'n Plaatrand skuif sygeweg van mekaar af.</p> Signup and view all the answers

'n Sincline word in die geologie beskryf as:

<p>'n Neerwaartse U-vormige vou in die geologiese struktuur.</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat rotse buig en vou volgens die teks?

<p>Intense druk deur tectoniese plate</p> Signup and view all the answers

Wat is die gevolg van oorvloedige druk in die aardmantel?

<p>Vulkaniese uitbarstings</p> Signup and view all the answers

Watter soort plooi word 'n 'recumbent fold' genoem?

<p>Een met byna horisontale ledemate</p> Signup and view all the answers

Hoe word 'n ou vulkaan wat nie meer aktief is nie, beskryf?

<p>'n Uitgedoofde vulkaan</p> Signup and view all the answers

Watter invloed het plooie en foutlyne op landskapvorming volgens die teks?

<p>Bepaal bergreeksstrukture</p> Signup and view all the answers

Wat is die primre doel van tectoniese plate volgens die teks?

<p>Om geologiese aktiwiteit te veroorsaak</p> Signup and view all the answers

'Nappe' plooie ontstaan as gevolg van ____________.

<p>'n Oormaat druk wat die rots laat breek en skuif</p> Signup and view all the answers

'Monocline' plooie word beskryf as ____________.

<p>'n Enkelvoudige, trapsgewyse plooi in een rigting</p> Signup and view all the answers

'Syncline' en 'anticline' is terme wat verwys na ____________.

<p>'n Verskynsel van plooiing in rotsformasies</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre rede waarom die buitekern van die Aarde, ondanks sy baie hoë temperature, steeds vas bly?

<p>Die enorme druk wat op die Aarde se middelpunt uitgeoefen word</p> Signup and view all the answers

Waarop is die Mohorovičić-onderbreking (Moho) gemarkeer?

<p>Die grens tussen die Mantel en Kors</p> Signup and view all the answers

Watter laag van die Aarde is die primêre bron van vulkaniese aktiwiteit?

<p>Mantel</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre rede vir die beweging van tektoniese plate volgens die teks?

<p>Mantelkonveksie</p> Signup and view all the answers

Wat is die oorsaak van vulkaniese aktiwiteit by subduksiesone?

<p>'n Oormaat koolstofdioksied in die Mantel</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n moontlike gevolg van 'n vermindering in die dikte van die Kors?

<p>'n Toename in tektoniese aktiwiteit</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n negatiewe impak van vulkaniese aktiwiteit wat waterbronne in 'n gemeenskap kan affekteer?

<p>As kan waterbronne kontamineer</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n positiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op die plaaslike ekonomieë, soos genoem in die teks?

<p>Toerisme na vulkaniese kenmerke verhoog plaaslike ekonomieë</p> Signup and view all the answers

Hoe kan die gevolge van vulkaniese aktiwiteit op klimaatpatrone beskryf word, volgens die teks?

<p>'n Verandering in reënval patrone</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n risiko vir menslike gesondheid wat deur vulkaniese aktiwiteit veroorsaak kan word?

<p>Vulkaniese rotsstukkies wat beseerings veroorsaak</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaniese kenmerk kan 'n negatiewe impak hê op menslike nedersettings?

<p>'n Groot lavavloei wat alles vernietig</p> Signup and view all the answers

Watter aspek van vulkaniese gronde maak dit so voordelig vir boerdery doeleindes?

<p>Die hoë voedingswaarde en vrugbaarheid</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak dat gesteentes weens tektoniese kragte breek volgens die teks?

<p>Intense kragte wat op die gesteentes inwerk</p> Signup and view all the answers

Watter tipe landvorm word gevorm tussen foute volgens die teks?

<p>Horstberg</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van P-golwe volgens die teks?

<p>Strek die grond en beweeg vinnig deur die aardkorst</p> Signup and view all the answers

Wat gebeur wanneer aardbewingsgolwe naby aan die kus kom volgens die teks?

<p>Hulle verloor energie maar groei in hoogte</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur 'n kombineerde vulkaniese kegel en 'n krater na uitbarstings?

<p>'n Cinder Cone-vulkaan</p> Signup and view all the answers

'n Gebrek aan begrip van plooie en skuinsversteurings kan lei tot wat in terme van geologiese risiko's?

<p>'n Onvermoë om aardbewings te voorspel</p> Signup and view all the answers

'n Aardskeur is 'n gevolg van watter tipe tektoniese krag volgens die teks?

<p>'n Horisontale beweging wat falings veroorsaak</p> Signup and view all the answers

'n Verhoedende metode teen aardbewingsgevaar sou ____________.

<p>'n Implementering van bouvoorskrifte vir aardbewingbestande strukture</p> Signup and view all the answers

'n Gebrek aan begrip van tektoniese kragte kan lei tot ____________ in terme van gevaar vir menslike lewens.

<p>'n Toename in gevaarlike boupraktyke</p> Signup and view all the answers

'n Suid-Afrikaanse toerismebestemming wat verband hou met die bespreking oor aardbewegings is ____________?

<p>'n Besoek aan die Drakensberge</p> Signup and view all the answers

Wat is die proses waardeur bestaande rots transformeer sonder om te smelt onder ekstreme druk- en temperatuurtoestande?

<p>Metamorfose</p> Signup and view all the answers

Wat is die hooffaktor wat bepaal watter kristalgrootte in 'n rots gevorm word?

<p>Die tempo van afkoeling</p> Signup and view all the answers

Watter tipe gesteentes vorm karstelandskappe, gekenmerk deur grotte, bronne en waterdraers?

<p>Sedimentêre gesteentes</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre impak van tectoniese kragte op kontinentale plaatgrense?

<p>Aardbewings</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n voorbeeld van 'n groot massa igneous rots wat diep onder die aarde se oppervlak vorm en dikwels deur erosie blootgestel word?

<p>Batholiths</p> Signup and view all the answers

'n Chimneyagtige struktuur wat magma na die oppervlak beweeg word genoem ____________ .

<p>Pipe</p> Signup and view all the answers

'n Transversale vulkaanbeweging vind plaas wanneer magma ____________ .

<p>'n Pipe breek deur die oppervlak</p> Signup and view all the answers

'Nappe' plooie ontstaan as gevolg van ____________.

<p>Druk van twee kontinentale plate teen mekaar.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan is Anak Krakatau wat in 2007 uitgebreek het?

<p>Saamgestelde vulkaan</p> Signup and view all the answers

Wat veroorsaak die vorming van vulkane?

<p>Magma wat deur krake in die kors opstyg</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan het veral steil kegelvormige bulte rondom die opening as gevolg van ontploffings wat as enige hoeveelheid heuwels vorm?

<p>Kegelvulkaan</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur sagte hange wat gevorm word deur die effusiewe uitbarsting van lae-viskositeit lava wat groot afstande van 'n sentrale opening kan vloei?

<p>Skildvulkaan</p> Signup and view all the answers

Watter tipe vulkaan het meerdere lae geharde lava, as, en rotsafval van opeenvolgende ontploffings?

<p>Samegestelde vulkaan (Stratovolkaan)</p> Signup and view all the answers

'n Uitgedoofde vulkaan verwys na 'n vulkaan wat...

<p>...nie in geregistreerde geskiedenis uitgebars het nie.</p> Signup and view all the answers

'n Groot aardbewing met 'n sterkte van 7.5 op die Richterskaal sou...

<p>...ernstige skade en verlies van lewe kan veroorsaak.</p> Signup and view all the answers

'n Magma kamer wat naby die aardoppervlak druk opbou, kan lei tot...

<p>...'n supervulkaniese uitbarsting.</p> Signup and view all the answers

'n Cinder Cone Volkaan word gekenmerk deur...

<p>...steile kegelvormige bulte rondom die opening.</p> Signup and view all the answers

'n Sill is...

<p>...'n horisontale laag van geharde magma tussen twee lae sedimentêre gesteentes.</p> Signup and view all the answers

'n Transformgren vind plaas wanneer...

<p>...die aardkors langs skarniere verskuif.</p> Signup and view all the answers

Hoe word plooie geskep volgens die teks?

<p>Deur intense druk wat rotslae buig en vou</p> Signup and view all the answers

Wat is die resultaat van intense druk op rotslae volgens die teks?

<p>Ontstaan van plooie</p> Signup and view all the answers

Watter tipe plooie ontstaan wanneer rots nie net vou nie, maar ook breek en oor homself skuif?

<p>Overfold</p> Signup and view all the answers

Watter tipe plooi is gekenmerk deur horisontale lemme wat effens plat is en onder baie hoë drukke voorkom?

<p>Recumbent Fold</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n Monoklien in die geologie?

<p>'n Eenvoudige, trapagtige plooi waar rotslae in een rigting gekantel is</p> Signup and view all the answers

'n Oorvoufold (Nappe) ontstaan onder ekstreme druk wat veroorsaak dat die rots nie net vou nie, maar ook breek en oor homself skuif. Wat staan hierdie tipe plooi bekend as?

<p>'n Overfold</p> Signup and view all the answers

'n Sincline word in die geologie beskryf as:

<p>'n Neerwaartse U-vormige plooi</p> Signup and view all the answers

Hoe kan lavavloei en modderstrome menslike nedersettings en infrastruktuur beïnvloed?

<p>Deur geboue uit te spoel en dorpe te verwoes</p> Signup and view all the answers

'Nappe' plooie ontstaan as gevolg van ____________.

<p>'n Ekstreme druk wat veroorsaak dat rots breek en skuif</p> Signup and view all the answers

'n Sill vorm wanneer ____________ .

<p>'n Dik vloeistof magma in horisontale lae in rotse inspuit</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser