Word 2016 Metin ve Nesne Seçme İşlemleri Quiz

PurposefulArchetype avatar
PurposefulArchetype
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Word 2016'da metin seçmek için hangi klavye kısayolu kullanılır?

İmleç+ Shift Tuşu+ yön tuşları

Fontlar hakkında hangisi doğrudur?

Harflerin büyüklüğü (yüksekliği), punto adı verilen ve bir inçin 72'de biri olan ölçü birimi ile ölçülür.

Hangisi stil belirleyen ölçüler demetidir?

Stil

Fare ile metin seçmek için hangi klavye kısayolu kullanılır?

CTRL Kopyalama için

Hangisi resmi yazışmalarda kullanılan yazı tipi ve boyutudur?

Times New Roman veya Arial yazıtipi ve 11 ya da 12 punto arasındaki yazı tipi boyutu

Tıp tarihinin bulgusal dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Eski Mısır’da Thebai (Thebes) şehri

Sağlığın belirleyicileri ve etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi çevresel etkenlere örnektir?

Çevresel etkenler

Halk sağlığı dönemi aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

Eski Mısır’da Thebai (Thebes) şehri

Tıp tarihinin laboratuvar dönemi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

İmhotep'in yaşadığı dönem

Sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetlerine örnektir?

Rehabilitasyon hizmetleri

Bu quiz, Microsoft Word 2016'da metin ve nesneleri seçme işlemleri üzerine bilgi düzeyinizi test eder. Metin seçme işlemleri klavye ve fare ile yapılırken, nesne seçme için farklı yöntemler ele alınmaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser