Horticulture: Plant Cultivation and Production
3 Questions
5 Views
3.7 Stars

Horticulture: Plant Cultivation and Production

Created by
@StableFluorite

Questions and Answers

ಭಾರತದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇನು?

ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಳೆ

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು

Study Notes

ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾದ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿವರಗಳು ಇವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೃಷಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾತೋಟಗಾರಿಕೆ ಶಾಖೆಗಳು: ಪೊಮೊಲಜಿ, ಒಲೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯಕ ವಿವರಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಗಳು, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಭಾರತದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯ: ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು

ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೊಮೊಲಜಿ, ಒಲೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಶಾಖೆಗಳು.ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಭಾರತದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ದೇಶದ ಕೃಷಿ GDP ಯ ಸುಮಾರು 30% ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು. ದೇಶವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರ ನಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೊಮೊಲಜಿ, ಒಲೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಶಾಖೆಗಳು.ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಭಾರತದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ದೇಶದ ಕೃಷಿ GDP ಯ ಸುಮಾರು 30% ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು. ದೇಶವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರ ನಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Description

This quiz covers the main details about the cultivation and production of plants in horticulture, which includes fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, and other plant-based products. It also explores the various branches of horticulture such as pomology, olericulture, floriculture, landscape horticulture, and nursery management.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser