Understanding Anekdota in Literature
12 Questions
0 Views
3.5 Stars

Understanding Anekdota in Literature

Created by
@SereneElPaso

Questions and Answers

Anu ing karelang karakteristikang pagiyanak (Dynamic o Functional Equivalance) king pagsasalin?

Dinadala yung mensahe o kahulugan

Anu ing ginagamit para makita nang malinaw ang estraktura at kahulugan ng orihinal text?

Formal Equivalence

Anu ing metodung idinan karela reng paglipat king wika a alang bayu?

Paghihiram

Sinu ing mayayakit na kataga a atyu king 'Statistics'?

<p>Paltatan</p> Signup and view all the answers

'Airplane' sukat yang salitang pamanyiksik. Anu ing mibabie na kataga a atyu king 'Airplane'?

<p>Pook-sapot</p> Signup and view all the answers

'Hyperlink' sukat ya pin ing kataga. Anu ing mas mibabie na katagang atyu king 'Hyperlink'?

<p>Panghinain</p> Signup and view all the answers

Anu ing anekdota?

<p>Isang akdang pampanitikan na may katatwang pangyayari na may aral</p> Signup and view all the answers

Sinu-sinu ing mga elemento ning anekdota?

<p>Mga tauhan, tagpuan, banghay, at kasukdulan</p> Signup and view all the answers

Saksa ing kahulugan ning 'pagsasaling wika'?

<p>Pagsasalin o paglilipat ning kaisipan sa pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilo</p> Signup and view all the answers

Anu ing isasalin king 'pagsasaling wika'?

<p>Kaisipan sa pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilo</p> Signup and view all the answers

Anu ing dapat makamtan kanung 'anekdota'?

<p>Pagkakaunawa king kaisipang ibinat keng pamagbayu dang mambasa</p> Signup and view all the answers

'Anu ing mabisang katutubing potensyal ning anekdota?'

<p>'Pagbibie tamu king aliwang panglaman'</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser