Test znanja o čovjeku

DexterousTourmaline avatar
DexterousTourmaline
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Čovjek je najmnogobrojnija i najrasprostranjenija vrsta iz reda ______

primata

Čovjek je razvio se prije oko 200 000 godina na prostoru ______

Afrike

Procjenjuje se da je ljudska populacija u 2011. godini premašila ______

7 milijarda

Čovjek je ______ biće jer može zaključivati, crtati i razmišljati

misaono

Koliko dobro poznajete čovjeka? Testirajte svoje znanje o najrasprostranjenijoj vrsti primata na planeti i saznajte koliko ste upoznati sa njegovim razmišljanjem, govorom, problemima i empatijom. Test sadrži pitanja o evoluciji, karakteristikama i razvoju čovjeka.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser