Techniques in Writing Flash Fiction
12 Questions
12 Views
4.6 Stars

Techniques in Writing Flash Fiction

Explore the essentials of writing flash fiction with a focus on developing a single concept, starting with action, and incorporating a twist or punchline at the end. Emphasizing the importance of showing the story rather than telling it. Learn how to craft engaging narratives using these techniques.

Created by
@PalatialProtagonist

Questions and Answers

Ano ang layunin ng magasing Good Housekeeping?

Para sa mga ilaw ng tahanan

Ano ang kahulugan ng terminolohiyang 'Lingo' sa larangan ng Multimedia?

Variasyon sa wika na ginagamit sa partikular na larangan

Ano ang tinutukoy ng terminolohiyang 'Bekimon'?

Mga wikang ginagamit ng mga bakla

Ano ang layunin ng magasing T3?

<p>Ipinakikita ang mga pinakahuling pagbabago sa teknolohiya</p> Signup and view all the answers

Ano ang kahulugan ng terminolohiyang 'Jejemon'?

<p>Mga likhang millennial words na gumagamit ng daglat</p> Signup and view all the answers

Ano ang tinutukoy ng terminolohiyang 'Multimedia'?

<p>Daluyan ng impormasyon mula sa kompyuter sa pamamagitan ng video, audio, at mga larawan</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng dagli ayon sa nakasaad na teksto?

<p>Sikaping magkaroon ng twist o punchline sa dulo</p> Signup and view all the answers

Ano ang ibig sabihin ng 'kulturang popular' batay sa binigay na kahulugan sa teksto?

<p>Pagtangkilik ng madla sa musika, pagkain, at iba pa</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa katangian ng popular na babasahin ayon sa tekstong binigay?

<p>Malawak ang saklaw</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa halimbawa ng popular na babasahin ayon sa teksto?

<p>Komiks</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa mga uri ng magasin na binanggit sa teksto?

<p>Cosmopolitan</p> Signup and view all the answers

'Ano ang isa sa mga katangian ng magasin na 'Men’s Health' ayon sa teksto?

<p>'Men’s Health' ay may kaugnayan sa isyung pangkalusugan para sa kalalakihan</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Mga Isaalang-alang sa Pagsulat ng Dagli

 • Magsimula sa aksyon at gawing double blade ang pamagat
 • Magpakita ng kwento, huwag e kwento ang kwento
 • Kulturang popular ay tumutukoy sa mga may kinalaman sa kolektibong pagtangkilik ng madla
 • Ito ay mga basahin na naging bahagi ng ating pang-araw-araw
 • Mga halimbawa ng popular na basahin ay pahayagan, komiks, magasin, at iba pa
 • Malawak ang saklaw at makabagong teknolohiya
 • May kinalaman sa pagiging malaki ang kita
 • Naglalaman ng mga artikulo na nagbibigay ng lakas ng loob at nakatutulong sa buhay

Mga Uri ng Magasin

 • Cosmopolitan - magasin ng kababaihan na naglalaman ng mga artikulo na nagbibigay ng lakas ng loob at nakatutulong sa kanilang buhay
 • Men’s Health - makatulong sa mga kalalakihan tungkol sa mga isyung pangkalusugan
 • YES! - magasing patuloy na nangunguna sa balitang showbiz
 • Candy - tanyag sa mga babaeng kabataan dahil tumatalakay ito sa mga interes at suliranin ng mga kabataan
 • Entrepreneur - magasin na malaki ang maitutulong sa mga may negosyo o sa mga taong nais magtayo ng negosyo
 • Good Housekeeping - magasin para sa mga ilaw ng tahanan sapagkat naglalaman ito ng impormasyong makatutulong sa kanilang responsibilidad at mga gawain bilang isang mabuting maybahay

Kontemporaryong Dagli

 • Kontemporaryong dagli ay isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling kuwento
 • Ang kaibahan lamang ay mas maikli ito sa maikling kuwento

For Him Magazine

 • Itinuturing na mapagkakatiwalaan at impormatibong babasahin ng kalalakihan
 • Puno ito ng mga usapin tungkol sa buhay, pag-ibig, interes, at iba pang paksa na walang pag-aalinlangan ilahad

T3

 • Magasing ito ay inilaan para sa mga gadget
 • Ipinakikita rito ang mga pinakahuling pagbabago o higit pang pag-unlad sa teknolohiya
 • Ito rin ay may mga napapanahong balita at gabay tungkol sa kung paano iingatan ang mga gadget

Mga Lingo na Ginagamit sa Social Media

 • Ang varyasyon sa wika na ginagamit sa partikular na larangan o interes ngunit hindi matatanggap bilang isang buo at opisyal na wika
 • Kabilang sa mga lingo na ginagamit sa multimedia ay ang Taglish (Tagalog-English) o masasabi ring code switching
 • May tinatawag ding bekimon o mga wikang ginagamit ng mga bakla

Halimbawa ng Bekimon

 • Shoyat - payat
 • Sholdita - maldita
 • Diogu - bobo
 • Walei - wala
 • Sisteraks - ate
 • Shondak - pandak

Jejemon Words

 • Ang tawag sa mga likhang millennial words na karaniwang dinaragdagan ng mga titik upang mapahaba ang pagbaybay ng isang salita o kaya naman ay gumagamit ng mga daglat
 • Halimbawa: J3j3mon Fre@k Bhosszz Phow mUsZtaH

Mga Akronim

 • ATM - At the moment
 • OOTD - Outfit of the day
 • HBD - Happy birthday
 • LOL - Laughing out loud
 • BRB - Be right back
 • SLR - Sorry late reply
 • LMK - Let me know
 • TYSM - Thank you so much

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser