Тарас Шевченко - життя та творчість

WonderfulPolarBear6161 avatar
WonderfulPolarBear6161
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Де народився Тарас Шевченко?

У Черкаській області

Скільки дітей було у родині Шевченка?

Сім

Що зробило Тараса Шевченка одним із найвідоміших людей України?

Його поезії

Де навчався Тарас Шевченко?

В академії мистецтв

Що було названо першою збіркою поезій Тараса Шевченка?

'Кобзар'

Якими талантами видався Тарас Шевченко?

Художником і поетом

Study Notes

  • Тарас Григорович Шевченко народився в селі Моринці на Черкащині понад 200 років тому.
  • В родині поета було семеро дітей, Шевченко був третьою дитиною.
  • Ще в дитинстві Тарас любив малювати, пізніше вивчався в академії мистецтв та отримав звання академіка гравірування.
  • У віці 26 років була випущена його збірка поезій "Кобзар".
  • Через свій унікальний талант як письменник і художник, а також через чесність і боротьбу за свою мрію, Шевченко став одним із найвідоміших людей в Україні.

Explore the life and works of Taras Shevchenko, a prominent Ukrainian poet, artist, and writer. Learn about his upbringing in a large family, his passion for drawing from an early age, and his achievements as an academician.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser