Tadbirkorlik Faoliyati va Biznes-reja
24 Questions
9 Views
5 Stars

Tadbirkorlik Faoliyati va Biznes-reja

Bu test sizga tadbirkorlik faoliyati va biznes-reja haqida savollar beradi. Siz bu savollar orqali tadbirkorlik faoliyatining mohiyatini va biznes-reja yaratishning asosiy xulosalarini sinab ko'rasiz.

Created by
@KeenUkulele1578

Questions and Answers

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

Foyda olish maqsadida

Biznes-reja nima uchun xizmat qiladi?

Rivojlanish strategiyasini belgilab berish uchun

Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlari qanday aniqlanadi?

SWOT tahlili yordamida

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

<p>Ijtimoiy, texnik, iqtisodiy, siyosiy tomonlarini tahlil qiladi</p> Signup and view all the answers

Biznesda SWOT tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

<p>Kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi</p> Signup and view all the answers

Korxona faoliyatini har tomonlama taftish qilish nima uchun muhimdir?

<p>Faoliyat turlarining ma’lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratish</p> Signup and view all the answers

Hissadorlik jamiyati nima uchun muhim?

<p>Ko'proq foyda olish maqsadida mehnat qurollari, ishlab chiqarish vositalari hamda pul resurslarini birlashtirgan uyushma</p> Signup and view all the answers

Ishlab chiqarish xarajatlarining ta’rifi qaysi javobda to'g'ri berilgan?

<p>Firma tomonidan ma’lum bir vaqt ichida tovar ishlab chiqarish uchun sarflangan mablag'</p> Signup and view all the answers

Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sababi nima?

<p>Takror ishlab chiqarishdagi beqarorlik va nomutanosiblikning mavjud bo'lishi</p> Signup and view all the answers

Subsidiya nimaga mos keladi?

<p>Maqsadi ko'rsatilmasdan beriladigan mablag'</p> Signup and view all the answers

Subventsiya nimaga mos keladi?

<p>Maqsadi ko'rsatilib beriladigan mablag'</p> Signup and view all the answers

Byudjet taqchilligi (defitsit) nima?

<p>Davlat byudjeti xarajatlarining daromadlaridan ortishi</p> Signup and view all the answers

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

<p>Foyda olish maqsadida</p> Signup and view all the answers

Biznesda SWOT tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

<p>Kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi</p> Signup and view all the answers

Tadbirkorlik faoliyati bu nima bo‘yicha amalga oshiriladi?

<p>Tavakkalchilik bilan</p> Signup and view all the answers

Biznes-reja bu nima uchun xizmat qiladi?

<p>Korxona (firma)ning rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi asosiy xujjatdir</p> Signup and view all the answers

Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlari qanday aniqlanadi?

<p>SWOT tahlili yordamida</p> Signup and view all the answers

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

<p>Ijtimoiy, texnik, iqtisodiy, siyosiy tomonlarini tahlil qiladi</p> Signup and view all the answers

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

<p>Faoliyat turlarining ma’lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratish</p> Signup and view all the answers

Biznes-reja nima uchun xizmat qiladi?

<p>Ko'proq foyda olish maqsadida mehnat qurollari, ishlab chiqarish vositalari hamda pul resurslarini birlashtirgan uyushma</p> Signup and view all the answers

Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sababi nima?

<p>Takror ishlab chiqarishdagi beqarorlik va nomutanosiblikning mavjud bo'lishi</p> Signup and view all the answers

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

<p>#kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi</p> Signup and view all the answers

Subventsiya nimaga mos keladi?

<p>Maqsadi ko'rsatilib beriladigan mablag'</p> Signup and view all the answers

#Byudjet taqchilligi (defitsit) nima?

<p>Davlat byudjeti xarajatlarining daromadlaridan ortishi</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Business Plan Writing
10 questions
Crafting a Business Plan Quiz
12 questions
Business Plan Quiz
16 questions

Business Plan Quiz

FavorableLynx avatar
FavorableLynx
Plan d'affaires : dimensions et révision
36 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser