Sociology: Historical Evolutions Quiz
13 Questions
1 Views
3.4 Stars

Sociology: Historical Evolutions Quiz

Created by
@SociableKhaki

Questions and Answers

Wat is de focus van de sociologie als wetenschap?

Interacties tussen personen

Welk type sociaal handelen wordt gedreven door geloof in de waardevolheid van de handeling?

Waarde-rationeel handelen

Welke socioloog legde de nadruk op sociale cohesie in zijn werk?

Emile DURKHEIM

Wat onderscheidt sociologie van andere sociale wetenschappen?

<p>Studie van interacties tussen personen</p> Signup and view all the answers

Welke gebeurtenis wordt genoemd als een van de drie maatschappelijke evoluties die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de sociologie?

<p>De Franse Revolutie</p> Signup and view all the answers

Welke drie maatschappelijke evoluties lagen aan de basis van het ontstaan van de sociologie als zelfstandige wetenschap?

<p>De Verlichting, de Industriële Revolutie en de Franse Revolutie.</p> Signup and view all the answers

Wat zijn de 4 types van sociaal handelen volgens Max Weber?

<p>Instrumenteel-rationeel handelen, waarde-rationeel handelen, affectief handelen, traditioneel handelen.</p> Signup and view all the answers

Wat is de focus van de sociologie als wetenschap?

<p>De systematische studie van interacties tussen personen, de beïnvloeding van de omgeving op interacties en de gevolgen daarvan voor menselijk gedrag.</p> Signup and view all the answers

Wat is de rol van sociologie ten opzichte van sociale werkelijkheid?

<p>Sociologie bestuurt de sociale werkelijkheid en onderscheidt zich van andere sociale wetenschappen door geen verklaringen voor gedrag op individueel niveau te geven.</p> Signup and view all the answers

Welke sociologen worden genoemd als grondleggers van de sociologie?

<p>Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim en Max Weber.</p> Signup and view all the answers

Wat is de focus van de sociologie als wetenschap?

<p>Sociologie richt zich op de systematische studie van interacties tussen personen, de beïnvloeding van de omgeving op interacties en de gevolgen daarvan voor het menselijk gedrag.</p> Signup and view all the answers

Wat is de rol van sociologie ten opzichte van sociale werkelijkheid?

<p>Sociologie bestuurt de sociale werkelijkheid en onderscheidt zich van andere sociale wetenschappen doordat het geen verklaringen geeft voor gedrag op individueel niveau.</p> Signup and view all the answers

Wat onderscheidt sociologie van andere sociale wetenschappen?

<p>Sociologie onderscheidt zich van andere sociale wetenschappen doordat het zich bezighoudt met de interacties tussen personen, de beïnvloeding van de omgeving op interacties en de gevolgen daarvan voor het menselijk gedrag.</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser