Română Clasă 10 - Analiză de text

HeartfeltShofar avatar
HeartfeltShofar
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

Ce este descris în prima parte a textului?

Un vas în furtună

Cine este personajul principal al textului?

Un pilot

Ce este starea vremii în timpul evenimentelor descrise în text?

Furtunoasă

Cum reacționează călătorii în fața pericolului?

Visând moarte

Cum se termină povestea?

Cu vasul ajungând la mal

Ce este semnificația figurii pilotului în text?

Un om eroic

În ce an a absolvit Aurel Vlaicu cursurile Universității Tehnice din München?

1908

Unde a zburat pentru prima dată sora lui Aurel Vlaicu, Valeria?

Pe izlazul de lângă satul transilvănean Binținți

La ce vârstă avea Aurel Vlaicu când a decolat pentru prima dată?

27 de ani

Care a fost motivul pentru care Aurel Vlaicu a renunțat la cariera sa la uzina de automobile Opel?

A fost obsedat de zbor

Cu ajutorul cui a construit Aurel Vlaicu un planor din lemn?

Împreună cu Ion, fratele său

Pentru ce scop a luat un credit la o bancă din Orăștie, tatăl lui Aurel Vlaicu, Dumitru Vlaicu?

Pentru ca fiul său să-și poată face studiile în străinătate

Cine sunt cei trei bărbați care au contribuit la apariția aviației românești?

Aurel Vlaicu, Mihail Cerkez și George Valentin Bibescu

Care este profesia lui Pilotul în contextul dat?

Persoană calificată care manevrează cârma unei nave

De ce au concurat cei trei bărbați în loc să colaboreze?

Pentru că aveau mijloacele modeste și dorința de a fi cel care pune bazele locomoției aeriene

Cine i-a oferit lui Aurel Vlaicu sprijinul necesar pentru a realiza un avion?

Guvernul

Câte luni au lucrat Aurel Vlaicu și echipa sa la aeroplan?

Șase luni

De unde a venit Aurel Vlaicu la București?

De la Binținți

De ce frații Vlaicu au scos mașinăria la marginea satului?

Pentru a o prezenta tuturor

Cum au reușit frații Vlaicu să ridice mașinăria?

Au legat-o cu funii și au alergat

Cine a scris povestea Valeriei Vlaicu?

V.Firoiu

Ce a făcut badea Orel cu Valeria?

L-a prins cu amândouă mâinile și l-a sărutat

Cum s-a simțit Valeria când a zburat?

De parcă s-ar fi aflat într-o luntre pe apa Mureșului

Cum s-a încheiat zborul Valeriei?

S-a auzit o zdruncinătură zdravănă și s-a simțit trasă pe roți

Analizați textul dat și răspundeți la întrebări despre structura, limbaj și semnificația lui. Testul are 70 de puncte și trebuie rezolvat în două ore.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser