Promoting Peaceful Environment in Schools Project Summary
12 Questions
0 Views
3.3 Stars

Promoting Peaceful Environment in Schools Project Summary

This quiz is a summary of a project aiming to create a peaceful environment at school by promoting empathy, cooperation, and understanding among students. It includes sections on Effective Communication, Peaceful Conflict Resolution, and Group Work Methods.

Created by
@GratifyingMusicalSaw

Questions and Answers

Projede hangi konular teşvik edilmektedir?

Empati, işbirliği ve anlayış

Hangi grup projenin ana hedef kitlesidir?

Öğrenciler

Proje ne tür bir ortamın oluşturulmasını hedeflemektedir?

Barışçıl

Öğrencilere ne gibi beceriler kazandırılacak?

<p>Empati ve anlayış</p> Signup and view all the answers

Projede velilere ne gibi destek sağlanacak?

<p>Rehberlik ve teşvik</p> Signup and view all the answers

"Eşitlik Odaklı Yaklaşım" proje kapsamında neyi teşvik etmektedir?

<p>Eşit fırsatları</p> Signup and view all the answers

Projede başarı için kritik olan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

<p>Öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki işbirliği ve destek</p> Signup and view all the answers

Öğrencilere ve öğretmenlere proje hakkında psikolojik destek sağlanacak mı?

<p>Evet, öğrencilere ve öğretmenlere de psikolojik destek sağlanacak</p> Signup and view all the answers

Hangisi projenin sonuçlarından biri DEĞİLDİR?

<p>Öğretmenlerin özsaygısının artması</p> Signup and view all the answers

'Eğitim Programlarının Takip ve Değerlendirme' aşaması hangi etapta gerçekleşecektir?

<p>Hazırlık ve Planlama etabında</p> Signup and view all the answers

'Topluluk Bağları'nın güçlenmesi için ne yapılacaktır?

<p>Öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki bağlar güçlendirilecek</p> Signup and view all the answers

'Gelişim' sonuçlarından biri olarak hangisi belirtilmiştir?

<p>Öğrenciler arasındaki empati ve işbirliği becerilerinin gelişmesi</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser