Пестицидтер: қолдануы және зияны

WittyCactus avatar
WittyCactus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

21 Questions

Пестицидтердің негізгі мақсаты не?

Өсімдіктерді зиянкестерден қорғау

Пестицидтерді пайдалану ауылшаруашылық өнімдерін қанша пайызға сақтайды?

18-20%

Пестицидтерді қолданарда зиянкестердің түріне қарай таңдап алу керек, себебі?

Бунақденелілер пестицидтердің бір түріне тез бейімделетін

Пестицидтердің зияны не?

Биосфера мен адамдарға зияны тиіп жатыр

Пестицидтерсіз өнім алуға мүмкіндік не?

Мүмкін емес

Пестицидтердің қандай қасиеті бар?

Бунақденелілерге тез бейімделетін

Пестицидтердің құрамы жағынан бөлінуіне негізделген класқа қанша?

5 клас

Карбаматты инсектицидтердің әсері қандай?

Бунақденелілердің жекелеген түрлеріне

Пиретроидты табиғаты бар пестицидтердің құрамында не бар?

Транс-хризантема қышқылы

Акарацидтердің мақсаты не?

Кенелерді жою

Неостомазанның қолдану жиілігі не?

Әр 7 күн сайын

Триазин, цианур қышқылы және мочевинадан алынған препараттардің аталуы не?

Гербицидтер

Хлорорганикалық қосылыстардың әсері қандай?

Организмде жинала алады

Фосфорорганикалық инсектицидтердің әсері қандай?

Топырықта және басқа ортада тезірек ыдырайды

Пестицидтердің класқа топтастырылуына негізделген не?

Химиялық құрамы

Вермицидтер не қарсы кімге?

Құрттарға

Гербицидтердің екі түріне ажыратылады:

Өсімдіктердің барлық түріне жаппай әсер ететін және өсімдіктердің тек бір түріне ғана әсер ететін

Гербицидтердің қолдануына байланысты қосымша шаралар қажет:

Қолғап, көзілдірік, т.б.

Инсектицидтердің бір түріне ажыратылады:

Жанасу Инсектицидтері

Өсімдіктерге әсер етуіне қарай Гербицидтердің қандай екі түріне ажыратылады?

Өсімдіктердің барлық түріне жаппай әсер ететін және өсімдіктердің тек бір түріне ғана әсер ететін

Гербицидтердің қандай түрінде дайындалады?

Ерітінділер, ерігіш ұнтақ, паста, жұққыш ұнтақ, концентратты эмульсия

Study Notes

Вермицидтер

 • Құрттарға қарсы химиялық препарат

Гербицидтер

 • Арамшөптерді жою үшін қолданылатын хим.қосылыстар
 • Гербицидтер өсімдіктерге әсер етуіне қарай екі топқа бөлінеді:
  • өсімдіктердің барлық түріне жаппай әсер ететін гербицидтер
  • өсімдіктердің тек бір түріне ғана әсер етіп, қалған түрлеріне зиян келтірмейтін талғамды гербицидтер
 • Қазір гербицидтік қасиеттері бар 1000-нан аса қосылыстар белгілі

Инсектицидтер

 • Зиянды жәндіктерді құртуға арналған химиялық заттар
 • Организмге ену жолына байланысты Инсектицидтер бірнеше топқа ажыратылады:
  • Жанасу Инсектицидтері – жәндіктердің сыртқы тері қабаттарымен жанасуы арқылы енеді
  • Ішек Инсектицидтері – ...

Пестицидтер

 • Мәдени өсімдіктерді зиянкестерден, паразиттерден, арамшөптерден, аурулардан және микроорганизмдерден қорғау үшін қолданатын барлық химиялық қосылыстар
 • Пестицидтерді пайдалану ауылшаруашылық өнімдерін 18-20% сақтайды
 • Қазіргі кезде оларды көп қолданатын болғандықтан биосфера мен адамдарға зияны тиіп жатыр

Пестицидтердің класстары

 • Хлорорганикалық қосылыстар
 • Фосфорорганикалық инсектицидтер
 • Карбаматты инсектицидтер
 • Хлорфеноксиқышқыл туындыллары
 • Пиретроидты табиғаты бар пестицидтер

Акарацидтер

 • Кенелерді жоюға қолданатын химиялық заттар
 • Барлық акариформды кенелер тудырған ауруларды емдеу үшін акарицидтік препараттарды қолданады

Альгицидтер

 • Балдыр жойғыштар — су қоймаларындағы және басқа тех.жүйелердегі балдырларды жою үшін қолданылатын дәрілер

Бұл тест пестицидтердің қолданылуы, зияны және олардың биосфераға әсерін қамтиды. Пестицидтер ауылшаруашылық өнімдерін сақтау үшін қолданылады, бірақ олардың зияны тиіп жататын болғандықтан, оларды пайдаланбау мүмкін емес.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser